Enhedslisten foreslår national plan for sikring af kyster

Landets kyster skal sikres bedre mod storme, lyder det fra Enhedslisten, som efterlyser national strategi.

Der er brug for en national strategi, der skal sikre de danske kyster mod oversvømmelse og erosion. Det mener de hos Enhedslisten. 

- Vi ved, at klimaforandringer bringer flere og flere kraftige storme og stigende vandstand med sig. Derfor er der brug for, at vi laver en national kystsikringsstrategi, der sikrer vores kyster ud fra faglige kriterier, siger Peder Hvelplund, medlem af Folketinget for Enhedslisten.

Vinterstormen Urd skabte mandag og tirsdag problemer med blandt andet oversvømmede huse ved Jyllinge og en ødelagt hovedvej på Kattegatøen Anholt.

quoteVi mener, der skal laves et kystråd med repræsentanter for stat, kommuner og lodsejere, der så skal udpege sammenhængende områder, der skal kystsikres.

Peder Hvelplund, medlem af Folketinget, Enhedslisten

Også ved den jyske vestkyst meldes flere huse i fare for at styrte ned ved det lille fiskerleje Lild Strand i Thisted Kommune.

Hvem skal punge ud?

Der er mulighed for at kystsikre i dag, men det er som udgangspunkt de enkelte lodsejere, som skal betale. Det er ikke rimeligt, lyder det fra Enhedslisten.

- I dag er det udelukkende økonomiske kriterier, der afgør, hvor der kystsikres. Det vil sige steder, hvor der er kapitalstærke lodsejere eller kommuner. Vi mener, der skal laves et kystråd med repræsentanter for stat, kommuner og lodsejere, der så skal udpege sammenhængende områder, der skal kystsikres, siger Peder Hvelplund.

Kystsikringen skal ifølge Enhedslisten ske med medfinansiering fra staten. De ekstra penge skal staten ifølge partiet kradse ind fra forsikringsselskaberne.

Til gengæld får forsikringsselskaberne ifølge forslaget mulighed for at hæve den såkaldte skadesforsikringsafgift.

Det vil ifølge Peder Hvelplund svare til en årlig udgift per husejer på mellem 200 og 400 kroner.

Venstre er ikke solgte til ideen

Venstres naturordfører, Anni Matthiesen, skyder forslaget fra Enhedslisten ned.

- Et bredt flertal i Folketinget vedtog før jul en ændring af loven om kystbeskyttelse, som smidiggør processen omkring kystsikring. Desuden lægges der op til en ny og mere sammenhængende indsats for beskyttelse af vores kyster, siger Anni Matthiesen.

Der er således ikke behov for flere justeringer eller flere midler til kystsikring og slet ikke fra boligejerne, lyder det fra ordføreren.

- Der er ikke behov for flere midler, men for en bedre anvendelse af dem, vi allerede har afsat. Og det er på vej med de ændrede regler, siger Anni Matthiesen.

Enhedslisten har fremsat beslutningsforslag om sagen, som behandles i Folketinget 26. januar.

/ritzau/