Dialog om kystsikring af havbad

Udvalg diskuterer mulighed for kystsikring af havbadet i Nørre Vorupør. Det kan være løsningen på de mange tilsandinger.

Thisted Kommunes Klima-, Teknik- og Miljøudvalg vil nu arbejde på at kystsikre havbadet i Nørre Vorupør for at undgå flere tilsandinger. Det skriver Limfjord Update

Siden havbadet blev etableret i 2013 har det flere gange årligt været så fyldt med sand, at det har været umuligt at bruge. Mellem jul og nytår gik det så galt igen. Stormen Urd resulterede i endnu en tilsanding, og den årlige vinterbadefestival måtte flyttes fra havbadet ud i det åbne hav. 

Det er kommunens ansvar at udrense havbadet, når det sander til. Det koster op mod 100.000 kroner hver gang. 

Det har før været på tale, at der skulle findes en mere holdbar løsning for havbadet, og nu vil Thisted Kommune altså igen overveje det. Venstres Kristian Tilsted, der er medlem af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, siger til Thisted Dagblad, at kommunen er i dialog med kystdirektoratet om muligheden for at lave en stensætning vinkeltret på molen for at skærme for sandet.

Kristian Tilsted oplyser desuden, at havbadet først vil blive renset lige før badesæsonen starter. 

 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Politik.