Bevilling redder pædagogstillinger

En ekstrabevilling på 7,3 millioner til Thisted Kommunes dagsinstitutioner gør det muligt at bevare en række arbejdspladser.

32 arbejdspladser stod til at blive nedlagt som følge af et faldende børnetal og udskudte besparelser i Thisted Kommune.

Men nu ser en ekstrabevilling på 7,3 millioner fra kommunalbestyrelsen ud til at redde 19 af stillingerne i første omgang. Det skriver limfjordupdate.dk.

Tirsdag aften besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Enhedslisten at tilføre dagtilbudsområdet de ekstra penge i 2015.

Ifølge limfjordupdate.dk er der tale om en ét-årig bevilling, hvor størstedelen af pengene i første gang kommer fra kommunekassen, fordi politikerne ønsker tid til at undersøge muligheden for at få bevillingen finansieret.

2 af de 7,5 millioner regner de med at hente i finanslovens "Børnemilliard," der skal gå til ekstra hænder i dagtilbud.

Bevillingen vil også komme de private dagtilbud i kommunen til gode.