Annette Lind: Friskoler må finde sig i mere gennemsigtighed

Socialdemokratiets uddannelsesordfører ville gerne have holdt landsdelens friskoler udenfor nye stramninger, men er alligevel godt tilfreds med aftalen.

Et bredt forlig i Folketinget er blevet enige om at stramme reglerne for Fri- og privatskoler. Aftalen kommer efter historier i pressen om muslimske friskoler heriblandt en historie i avisen Berlingske om fund af undervisningsmateriale om jihad på arabisk på en friskole i København. 

Partierne bag aftalen vil blandt andet forbyde anonyme donationer på over 20.000 kroner til friskoler, samt have foretaget flere uanmeldte besøg fra tilsynsmyndighederne.

Det skal ligeledes undersøges, om det er muligt at udelukke bestemte personer fra at have ansættelse på en friskole.

Rammer fri- og privatskoler her i landsdelen

Aftalen møder kritik fra Dansk Friskoleforening, der mener, det kan blive sværere at starte og drive friskoler. 

- Så hvis det her bliver så elitært eller bureaukratisk, fordi det kræver meget pædagogisk indsigt, er jeg bekymret for, om det er muligt på folkelig grund at etablere en friskole. Det synes jeg er uheldig, siger formand Peter Bendix Pedersen. 

Uddannelsesordfører hos Socialdemokratiet, Annette Lind, har forhandlet aftale for partiet. Hun er i store træk tilfreds med aftalen. 

Interview med Annette Lind

Hvorfor skal friskoleloven strammes?

- Det er sådan at vi har nogle brodne kar blandt friskoler og privatskolerne. Det er jo de muslimske friskoler og, når man har strammet, så er det jo primært fordi, vi vil netop stramme tilsynet på de muslimske friskoler.

Er det rimeligt, at det skal ramme alle, fordi der er få brodne kar? 

- Det er præcis det, jeg har pointeret, da vi forhandlede i går aftes. Jeg synes, det er ærgerligt, at man strammer f.eks. tilsynet på alle fri- og privatskolerne, når man har nogle ganske få. Jeg synes, vi skulle have taget tyren ved hornene og netop præciseret direkte, at det var de muslimske friskoler, men det ville de borgerlige ikke være med til, så det blev altså ikke sådan. 

Så du er ikke helt tilfreds med den her aftale?

- Jeg synes kun, det er et skridt i den rigtige retning. Det er sådan, at vi ville meget gerne have gået længere og præciseret at, det var de muslimske friskoler, som vi gerne vil både have et styrket tilsyn på, men også at vi vil have, at der skal være nogle stramninger i forhold til den måde, vi giver tilskud på. 

Hvorfor må donationer på over 20.000 ikke være anonyme?

- Vi vil gerne lave det, så det er som for alle andre i samfundet. Jeg tror, de fleste kan forstå, at man skal have gennemsigtighed. Det glæder jo også for vi politikere. Hvis vi får donationer på over 20.000 kroner, så skal der selvfølgelig være gennemsigtighed. 

 

 

Hvorfor er det rimeligt, hvis en friskole skal offentliggøre, hvilke forældre der har tegnet et gældsbrev til et byggeri på skolen? 

- Det er sådan, at når man laver en lov, så gælder den for alle. Jeg ville gerne have haft, at det var gældende for fri- og privatskolerne kun alene for muslimske friskoler. Men det ville de borgerlige ikke. Nu bliver der gennemsigtighed over det hele, det synes jeg sådan set, der er fint nok. 

Risikerer I ikke at ramme udviklingen af friskoler her i landsdelen? 

- For det første synes jeg, man skal prioritere folkeskolen, så den bliver det naturlige førstevalg i forhold til det valg man tager, når man skal sætte sit barn i skole. Derudover synes jeg jo, det er en god ide at have fri- og privatskoler. Men det er sådan, at når man laver en lov og man skal have gennemsigtighed i mange andre dele af samfundet, så synes jeg sådan set også, at det er fint i forhold til det her.  

 

I ville helst have målrettet aftale endnu mere mod muslimske friskoler. Nu hvor den så også risikere at ramme alle andre friskoler f.eks. her i landsdelen, hvorfor er I så med i aftalen?

 Det er fordi, der er en række stramninger i forhold til censur, i forhold til tilsynsførende, i forhol til mange af de ting som vi har problemer med i forhold til de muslimske friskoler. Selvfølgelig er vi med som et ansvarligt parti. Det er sådan, at vi har ti stramninger, det er bedre end ingen stramninger. Men vi vil gerne gå videre, og vi vil gerne sige, at det er direkte de muslimske friskoler. Vi vil ikke have, at det skal ramme bredt over hele Danmark, siger Annette Lind, der er undervisningsordfører for Socialdemokraterne.