Anker arvesag fra bosted

Sagen om "arven der forsvandt" fra bosted i Thisted Kommune ender i landsretten.

Vestre Landsret skal nu afgøre, om bostedet Røde Anesvej i Hundborg har soldet en beboers penge væk.

Thisted Kommune og dermed bostedet blev den 7. juni frifundet i byretten i Viborg, men nu har beboerens familie besluttet at få sagen prøvet i landsretten - det oplyser Inge Mogensen Bruun, der er talsmand for familien.

Sagen drejer sig om en af bostedets beboere, Bodil Marie Bangsgaard, der lider af downs syndrom. I en periode på to et halvt år forsvandt der 150.000 kroner fra hendes konto, uden at kommunen kunne gøre rede for, hvordan pengene - der stammede fra en arv - var blevet brugt.

Byretten lagde i sin frifindelse blandt andet vægt på, at der ikke var beviser på misbrug, da sagens bilag var blevet væk. Dermed er der ifølge Inge Mogensen Bruun og Landsforeningen LEV mulighed for, at "svage sjæle kan misbruge borgernes penge i landets bosteder og plejehjem, bare de sørger for at smide bilagene ud".

I forbindelse med ankesagen har Landsforeningen LEV og de pårørende startet en landsindsamling for at skaffe midler til sagen - læs mere her.