Analyse bekræfter: God idé at genindkalde 2600 tarmkræftpatienter

Region Nordjylland var bekymrede for, om de havde overset tarmkræft eller forstadier og genindkaldte derfor 2.600 nordjyder til en ny undersøgelse.

En ny analyse bekræfter, at det var en god idé at genindkalde 2.600 patienter i Region Nordjylland til en ny screening for tarmkræft. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Patienterne blev indkaldt igen i april sidste år, fordi regionen var bekymret for, om kvaliteten af disse borgeres kikkertundersøgelser for tarmkræft var i orden.

En årsrapport fra Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase for 2017 viste, de kikkertundersøgelser for tarmkræft, der blev udført på hospitalet i Thisted og Frederikshavn lå under landsgennemsnittet i forhold til fund af tarmkræft og forstadier til kræft.

- Vi var bekymrede for, om vi havde overset tarmkræft eller forstadier til kræft de to steder. Derfor efteruddannede vi vores læger og besluttede samtidig at få en uvildig instans til efterfølgende at analysere vores data for den genundersøgte gruppe, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen, Regionshospital Nordjylland.

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram har nu analyseret data for de 2.600 nordjyder, og her bliver det bekræftet, at der var færre fundne kræfttilfælde og forstadier hertil end på landsplan.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi har undersøgt sagen nøje og har fået en god viden, så vi nu med ro i maven kan afslutte sagen, siger Thomas Larsen.

At en række tilfælde af tarmkræft måske er blevet overset på sygehuset i Thised, har skabt utryghed.

Flere årsager

Der kan ligge mange forhold til grund for, at der er færre fund af tarmkræft og forstadier til tarmkræft i Frederikshavn og Thisted.   

- Vi ved for eksempel ikke, om forklaringen kan være, at der er færre, der har haft tarmkræft i Frederikshavn og i Thisted i perioden. Vi ved, at 32 procent af de 2.600, vi inviterede til en ny screening for tarmkræft, ikke har taget imod invitationen fra os. Om der blandt de 32 procent er blevet overset kræft, kan vi derfor ikke vide, siger Thomas Larsen.

Den nye undersøgelse

Han oplyser, at de flere gange har opfordret de resterende borgere til at indsende en ny afføringsprøve - dog uden de har taget imod opfordringen. 

Den nye analyse sætter ikke spørgsmålstegn ved, om kvaliteten af undersøgelserne har været dårlig. Den viser, at overlevelsen for kræft efter fem år ikke var signifikant forskellig mellem Frederikshavn, Thisted og Aalborg.

Region Nordjylland følger fortsat udviklingen inden for tarmkræftscreening nøje og vil fremadrettet have fokus på det.

Der kan være sket fejl i en række undersøgelser for tarmkræft. Og nu laver Region Nordjylland nye undersøgelser

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Sundhed.