Aftale om nye møller i Østerild og Høvsøre på plads

Efter lange forhandlinger er der nu enighed blandt et flertal i Folketinget om udvidelse af testcentrene i Østerild og Høvsøre

Der er godt nyt på vej til de borgere i Østerild og Høvsøre, der har udtrykt bekymring over, at Regeringen ville udvide de to testcentre for vindmøller i området med flere pladser og højere møller.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF er nået til enighed om en udvidelse af de to testcentre, der dog er knap så omfattende, som Regeringen først havde meldt ud.

Færre pladser og lavere møller

I stedet for tre nye testpladser i Østerild, bliver der nu kun tale om to. Den nordligste testplads droppes, mens der skal laves to nye pladser syd for det eksisterende testcenter.

Højden på møllerne bliver hævet fra de nuværende 250 meter til 330 meter - med undtagelse af den sydligste mølle, der kun må blive 237 meter. Den nordligste eksisterende mølle vil stadig have en max-højde på 210 meter, som det også er tilfældet i dag.

I Høvsøre vil der også komme to pladser til nye vindmøller - én nord og én syd for det eksisterende testcenter. Max-højden på de eksisterende møller bliver hævet fra 165 meter til 200 meter - men de to nye møller får en max-højde på henholdsvis 190 og 165 meter. Det sker for at begænse antallet af eksporiationer. 

Helt essentielt for at bevare førerposition

- Testpladserne er her helt essentielle for, at vindmølleerhvervet kan blive ved med at udvikle sine produkter, så den danske vindmølleindustri kan beholde sin førerposition og sikre, at de nyeste og mest effektive havvindmøller bliver udviklet inden for landets grænser. Samtidig understøtter testpladserne Regeringens målsætning om, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig helt uden støtte, siger energiminister Lars Christian Lilleholt.

- Testcentret styrker Danmarks position som vindnation, og vi vil i sidste ende også få mere skov af en naturmæssig højere værdi. For hver hektar nåletræsplantage, der fældes i Thy, så vil vi rejse 1,5 gange skov som erstatning. En så stor del af den nye erstatningsskov som muligt vil blive rejst i Thy til glæde og gavn for lokalområdets borgere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Partierne bag aftalen har sikret, at der plantes halvanden gang så meget erstatningsskov, som det bliver nødvendigt at fælde. I alt ca. 95 ha ny skov.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Politik.