Supersygehus må skære i projektet

Gødstrup-projektet skal spare igen. Budgetterne er skredet - og denne gang går det ud over facaderne. Projektchef lover, at besparelserne ikke får betydning for funktionaliteten.

Det ny supersygehus i Gødstrup ved Herning må skære i projektet, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

En voldsom budgetoverskridelse i en af sygehusets største enkeltentrepriser betyder, at udbuddet annulleres. I stedet indledes forhandling med de tre entreprenører, der har afgivet tilbud med henblik på at skære alt overflødigt væk.

Der er tale om sygehusprojektets facadeentreprise med blandt andet teglfacader, lette facadeelementer, alu-beklædning, lamellofter, tagarbejde, døre, vinduer og altaner. Ifølge den seneste opgørelse fra Region Midtjylland er entreprisens anlægsbevilling i 2014-priser på knap 254 mio. kroner. Det billigste af de tre indkomne tilbud er efter Licitationens oplysninger omkring 30 procent eller 70-80 mio. kroner over denne ramme.

- Det er meget ærgerligt. Det er nu besluttet at overgå til udbud med forhandling, og de tre tilbudsgivere er indbudt til at deltage. Vi skal have bragt prisen ned. Det betyder desværre nok, at vi må skære ind til benet på facaden. Det kan eksempelvis betyde, at vi må fjerne altaner og vinduesbånd og finde alternativer til det skitserede, men der vil ikke blive lavet besparelser, som får indflydelse på husets funktionalitet, siger Michael Hyllegaard, projektchef på DNV-Gødstrup.

Henning Thomsen fra Arkitema er projektleder for totalrådgiverkonsortoriet Curativa.

- Vi må erkende, at markedet ikke har kunnet komme med en pris, der matcher budgetrammen. Hvis skyld det er, kan man kun gisne om. Jeg regner med, at vi allerede i næste uge kan gå i gang med en forhandlingsrunde. Jeg har fået positiv tilbagemelding fra to af de tre entreprenører og forventer også at få det fra den sidste, siger han.

Det er ikke første gang, at der er et alvorligt misforhold mellem budget og licitationsresultater. Det var også tilfældet med de to råhusentrepriser.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Sundhed.