Strakspåbud til Gødstrup: Personale blev væk fra "stor alarm" i psykiatrien

Bare to uger efter psykiatrien flyttede ind på Gødstrup, blev regionshospitalet underlagt et strakspåbud af Arbejdstilsynet.

"Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet i forbindelse med alarmkald til psykiatrien ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt".

Sådan lyder dele af påbuddet fra Arbejdstilsynet, efter de den 5. april lavede tilsynsbesøg på Regionshospitalet i Gødstrup. 

I flere tilfælde havde servicepersonalet nemlig ikke været klædt ordentlig på til at løse opgaver i psykiatrien.

- Det skabte noget utryghed blandt både servicepersonalet og de ansatte på psykiatrisk afdeling. For der var flere, der ikke havde fået den nødvendige undervisning, fortæller Heine Kristiansen, der er fællestillidsrepræsentant for serviceafdelingen.

Strakspåbud

I strakspåbuddet bemærkes det, at der har været mindst to tilfælde, hvor der er blevet kaldt "stor alarm" i psykiatrien, hvor der ikke kom den hjælp, man havde regnet med.

Arbejdstilsynet vurderer derfor samlet, at arbejdet med alarmkald til psykiatrien udsætter de ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. 

De har derfor noteret følgende i deres strakspåbud: 

- Utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold forøger ansattes risiko for at blive udsat for vold. Udsættelse for vold forøger ansattes risiko for at få fysiske helbredsskader, samt udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst og depression og for i nogle tilfælde at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). 

Burde være undgået

Ifølge tillidsrepræsentanten er det let at pege på, hvor det er gået galt. 

Problemet er opstået i forbindelse med sammenlægningen af personalet fra Herning og Holstebro.

Psykiatrien lå nemlig i Herning, hvorfor personalet herfra var uddannet til opgaver relateret dertil.

Det samme var ikke tilfældet for personalet fra Holstebro. 

- Det burde man have haft styr på, da vi startede op i Gødstrup. Man kendte det personale, der skulle over, så man burde havde undervist dem inden, lyder det fra Heine Kristiansen. 

Den problematik erkender man også fra ledelsens side, der dog peger på en stejl læringskurve i forbindelse med sammenlægningen. 

Det var nemlig en ny hverdag, der ventede. 

- Vi har haft mange telefoner, hvor alarmerne er gået på, så der har nogle gange været langt hen til psykiatrien. Derudover er alarmen gået ved nogen, der ikke har haft med psykiatrien at gøre i årevis. Det har vi lavet om på nu, fortæller driftschef ved Regionshospitalet Gødstrup, Jens Peter Østergaard.

Dedikeret personale 

Konkret betyder det, at en stor portion af dem i somatikken (kropslig behandling, red.) er foruden de nødvendige kurser og kompetencer. 

Det er der ved at blive lavet om på, forsikrer driftschefen. 

- Det handler om mindst 35, der skal uddannes, og det kan man ikke lige klare under et strakspåbud, men det er planen, at alt servicepersonale skal kunne tilkaldes, lyder det fra Jens Peter Østergaard. 

Allerede inden strakspåbuddet konkluderede man dog, at det var nødvendigt at lave ændringer.

quoteEn del af opgaven er jo at skabe tryghed blandt personalet.

Heine Kristiansen, tillidsrepræsentant.

Her besluttede man at afsætte mere dedikeret personale i psykiatrien, så man var sikker på at de, der modtager alarmen, er trygge og bekendte med deres opgaver. 

- Der er mindst én mere sat på til vagterne i psykiatrien, og så er det også der, de er. De skal være synlige, for en del af opgaven er jo at skabe tryghed blandt personalet og det gør man ved synlighed, lyder det fra Heine Kristiansen. 

Ifølge driftschef Jens Peter Østergaard har man været ganske aktive i påsken. 

Her har man både uddannet yderligere fem fra servicepersonalet, så de kan håndtere opgaverne i psykiatrien og sendt svar ind til Arbejdstilsynet, hvor der er lagt vægt på flere af de ovennævnte tiltag.