Planer om ny by i Herning

Området mellem Gødstrup og Snejbjerg er i dag en lille gruppe huse. Men om få år kan gruppen af huse blive en selvstændig by med 1800 boliger, institutioner, dagligvareforretninger og mindre erhvervsvirksomheder.

Det er i hvert fald den overordnede Masterplan, Herning Kommunes Byråd på sit møde tirsdag 16. december 2008 har besluttet at sende i høring hos borgerne.

Masterplanen er lavet på baggrund af, at Region Midtjylland har vedtaget at bygge et nyt, stort regionshospital i Herning Nord. Sammen med det omfattende planarbejde i forbindelse med selve hospitalsbyggeriet ønsker Byrådet en langsigtet byudviklingsskitse for det område, der grænser op til hospitalet.

 Den nye by er skitseret med gult herunder.

PAVE_Goestrup_MASTER_type1.jpg

 

FAKTA:

  • Masterplan for området nord for Snejbjerg er affødt af Region Midtjyllands beslutning om at bygge et nyt regionshospital i Herning Nord.
  • Planen skitserer en helt ny by mellem hospitalsgrunden og Snejbjerg. En by med plads til 1800 boliger - eller cirka 4000 indbyggere - samt dagligvareforretninger, institutioner og mindre erhvervsvirksomheder
  • Trafikalt skitserer Masterplanen en ny ringvej vest om området, der i nord vil få forbindelse til Vesterholmvej. Derudover arbejdes der på at etablere trinbræt ved banen lige ud for hospitalsområdet, samt et veludbygget stisystem gennem hele det nye område med forbindelse til både hospitalet, toget og Herning by.
  • Oplægget til Masterplanen er godkendt af Herning Byråd 16. december 2008 og sendes i offentlig høring 7.-28. januar 2009. Den endelige Masterplan forventes vedtaget af Byrådet i juni 2009.
  • Der er borgermøde om Masterplan-oplægget torsdag 15. januar klokken 19.30 i Sjenbjerghallen.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.