Personalemangel ændrer planer: Gødstrup åbner med tomme senge

Det kommende sygehus får stadig flere disponible sengepladser end regionshospitalerne i Herning og Holstebro i dag råder over.

365 sengepladser. 

Så mange disponible sengepladser er det lige nu planen, at det kommende hospital Gødstrup har, når det efter planen åbner om knap en måned. 

Og selvom det er 17 pladser flere end regionshospitalerne i Herning og Holstebro i dag råder over, så kommer hospitalet til at få 44 pladser færre end planlagt, når det åbner. 

Det skriver DR

Over for TV MIDTVEST bekræfter økonomichef ved Hospitalsenheden Vest, Preben Lynggaard Sørensen, at mangel på særligt sygeplejersker har tvunget ledelsen til at ændre de oprindelige planer om at råde over 409 disponible sengepladser. 

- Det får den konsekvens, at vi ikke nødvendigvis har den kapacitet, vi har behov for, lyder det fra økonomichefen. 

I praksis betyder personalemanglen, at flere senge vil være ubemandede og dermed stå tomme i det 148.000 kvadratmeter store hospitalsbyggeri. 

Fakta: Flytter om to uger

Vil undgå lånesenge

I løbet af 2021 i har der i snit været 310 patienter på hospitalerne i Herning og Holstebro. Tallet skal det ses i lyset af covid-19, der har aflyst en stribe operationer og dermed påvirket antallet af indlæggelser, oplyser Preben Lynggaard Sørensen. 

Selvom der dermed er langt op til de 365 sengepladser, som Gødstrup har personale til, så ærgrer det økonomichefen, at personalemangel giver tomme sengepladser på det store hospital. 

- Vi vil gerne undgå at bruge lånesenge hos andre afdelinger, som vi gør i dag. Alt andet lige er de sundhedsfaglige kompetencer stærkest hos de afdelinger, der er gearet til indlæggelser, lyder det fra økonomichefen. 

Han understreger, at det kun er de mest stabile patienter, der står for at blive overflyttet, hvis presset bliver for stort.

Efter planen skal man senest 25. januar lægge sig fast på, hvor mange disponible sengepladser, som Regionshospitalet Gødstrup kan åbne med.

På sigt er det fortsat planen at skrue op for antallet af disponible sengepladser, men det afhænger af, hvor mange sygeplejersker, man får ansat. 

I skrivende stund har Region Midtjylland syv opslag til jobbet som sygeplejerske på Regionshospitalet i Gødstrup.