Vej spærret: Lastbil med gylle kørte for langt ud i rabatten

Der er rendt en del hydraulikolie ud på Kronborgdige ved Struer, efter en sættevogn med gylle er væltet.

En væltet sættevogn med gylle er mandag morgen skyld i, at Kronborgdige mellem hovedvej 11 og Vejrumstad er spærret.

Det oplyser den vagthavende indsatsleder Henrik Jensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen til TV MIDTVEST.

Lastbilen, som trak sættevognen, kom for langt ud i rabatten, og det fik sættevognen med gylletanken til at tippe ind på en mark, hvor den ligger.

Der er ikke sluppet noget gylle ud, men Nordvestjyllands Brandvæsen arbejder på at samle en del hydraulikolie op. Det er rendt ud, fordi der er revet en del slanger over, oplyser indsatslederen.

Arbejdet betyder, at Kronborgdige er spærret i begge retninger.

Indsatslederen fortæller, at vejen vil være spærret et godt stykke op ad dagen, fordi der først skal fjernes hydraulikolie, siden skal gylletanken tømmes og efterfølgende skal den bjerges af en kran.

Ejeren af gylletanken er allerede på stedet, hvor der arbejdes på at tømme gylletankens indhold og få det over i en anden tank.