Vandplaner: Landbruget jubler over afgørelse

Otte dages høringsfrist for statslige vandplaner var for kort, afgør klagenævn. Landbrug og Fødevarer jubler.

Organisationen Landbrug og Fødevarer er overordentlig tilfreds med, at flere landmænd og organisationer har fået ret i deres klager over, at otte dages høringsfrist for en række statslige vandplaner var for kort. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse betyder, at 23 omstridte statslige vandplaner nu er ugyldige.

Landbrug og Fødevarers formand, Martin Merrild, ser frem til at justere vandplanerne, inden de på ny sendes i høring blandt berørte parter.

 - Vi er meget tilfredse med afgørelsen, og jeg er meget tilfreds med, at der nu bliver lejlighed til at komme ned i maskinrummet igen og lave dele af vandplanerne om. Vi ser frem til at blive inddraget i den proces, siger Martin Merrild i en kommentar.

Ifølge organisationen skal blandt andet klassifikationen af en lang række vandløb laves om.

I regeringens nu ophævede vandplaner har man ændret vedligeholdelsen af 5300 kilometer vandløb landet over. 

Dog er en del af disse ifølge Landbrug og Fødevarer slet ikke vandløb, men i stedet afvandingskanaler. Den ændrede vedligeholdelse betyder derfor nedsat eller ophør af oprensningen, og det vil betyde forsumpning af store dyrkningsarealer, lyder det.

Da Miljøministeriet præsenterede de statslige vandplaner første gang, væltede det ind med høringssvar. På blot seks måneder afgav mere end 4000 mennesker høringssvar.

Efter en justering af planerne fremlagde miljøminister Ida Auken (SF) igen planerne i december 2011 og gav en høringsfrist på blot otte dage.

Men det var altså for kort tid, har Natur- og Miljøklagenævnet nu afgjort.

Den kort høringsfrist fik blandt andre Landbrug og Fødevarer til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

/ritzau/