Politianmeldelse kan få store konsekvenser for Jette Lund

Det kan få store politiske konsekvenser for Dansk Folkepartis spidskandidat i Struer Kommune, Jette Lund, at hun er blevet meldt til politiet for magtmisbrug.

At Dansk Folkepartis spidskandidat i Struer Kommune, Jette Lund, er blevet meldt til politiet, kan få alvorlige politiske konsekvenser. Politianmeldelsen kommer nemlig meget ubelejligt for politikeren med kommunalvalget i november lige om hjørnet.

- Hvis det er sådan, at hun får en dom, eller hvis der bliver fulgt op, og der skal laves en egentlig retssag på det, så vil det højst sandsynligt betyde, at hun mister en del af sin opbakning.

Sådan lyder vurderingen fra Johannes Andersen, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

Det er Jette Lunds tidligere partifælde Jette Rønberg, der har meldt spidskandidaten til politiet. Jette Rønberg mener, at Jette Lund har misbrugt sin stilling som skoleleder på Nr. Felding Skole ved at lade sin mand løse forskellige konsulentopgaver for skolen for i alt 420.000 kroner.

- Jeg håber på, at de får en dom, og at de bliver smidt ud af Dansk Folkeparti. Den slags mennesker skal vi ikke have i politik, siger Jette Rønberg.

Dansk Folkeparti ekstra følsomme

Skulle der være hold i anklagerne, er Dansk Folkeparti ifølge Johannes Andersen ekstra følsomme for den slags sager.

quote... hvis Dansk Folkeparti også fedtes ind i alverdens sager, rammer det måske ovenikøbet dobbelt hårdt.

Johannes Andersen, lektor for Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet

- Dansk Folkeparti har gjort det til en vigtig sag for dem at afsløre, når folk misbruger systemet, og politikere ikke lever op til de demokratiske idealer. Hvis man så selv bliver fanget på samme måde, så vil vælgerne virkelig føle sig snydt og bedraget, siger Johannes Andersen.

- Det er dét, der har gjort, at Dansk Folkeparti blev stærke og fik den kommunalpolitiske succes, men det er også det, der kan gøre, at de pludselig mister noget af det igen, for hvis de også fedtes ind i alverdens sager, rammer det måske ovenikøbet dobbelt hårdt.

Startvanskeligheder i kommunalpolitik

Dansk Folkeparti trådte først for alvor ind på den kommunalpolitiske scene ved det seneste valg. Den nyvundne magt har givet partiet startvanskeligheder. I Struer blev den siddende spidskandidat Anna Marie Brix Poulsen væltet af Jette Lund, og det fik flere medlemmer af partiet til at melde sig ud af partiet.

- Nu er man en del af politiske arbejde, og det er ikke altid, man er lige enige om det. Især hvis man har to kandidater, eller hvis man har et emsigt bagland, som har nogle helt andre interesser, end dem kandidaterne arbejder for, og det kan altså give nogle uroligheder, siger Johannes Andersen.

- Det, der kunne ske, er selvfølgelig, at vælgerne tænker, at det er typisk politikerne, at de ikke kan enes, og derfor får de den opfattelse, at politikere er vanskelige at få tillid til, og så har vi det der mistillidsspørgsmål hængende.

Indtil Jette Lund hører fra politiet har hun ingen kommentarer til sagen. 

Hvis sagen trækker ud, kan DFs Jette Lund miste opbakning

Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien Politik.