Penge til frivilligt arbejde

Besøgsvenner for udsatte ældre, og tørlagte alkoholikere modtager i 2012 økonomisk støtte fra Social- og Integrationsministeriet.

Der bliver 50.000 kr. mere at gøre med for Sinds Pårørenderådgivning i Holstebro i 2012. Og det kommer tørlagte alkoholikere til gode.

Støtten skal blandt andet bruges til at skabe netværk og forståelse mellem pårørende og alkoholikere. Og så vil rådgivningen arrangere forebyggende aktiviteter, der skal sørge for, at alkoholikerne forbliver tørlagte.

- Med hjælp fra de frivillige i Sinds Pårørenderådgivning får tidligere alkoholikere mulighed for at skabe sig et netværk og holde en god kontakt til familien. Det er et rigtig vigtigt stykke arbejde, de frivillige laver her, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Også hos Ældre Sagen i Struer-Thyholm bliver lidt flere penge at gøre med. 13.400 kr. bliver det til, når ensomme og svage ældre hver morgen får et opkald fra frivillige besøgsvenner.

I alt uddeler Social- og Integrationsministeriet 49 mio. kr. til 237 projekter indenfor frivilligt socialt arbejde.


Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien Samfund.