Nye vindmøller til Struer

Byrådet i Struer har nu givet tilladelse til opstilling af tre store vindmøller ved Quistrup.

Struer Byråd har nu endeligt vedtaget planerne om tre vindmøller ved Quistrup sydøst for Struer. Beslutningen blev truffet på et møde den 27. april, og nu er planerne så blevet offentliggjort. Planerne giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en maksimal højde på 135 meter. Byrådets afgørelse kan påklages efter reglerne i planlovens § 58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet senest den 9. juni.


Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien Samfund.