Mandatsvig i Struer: Reglerne er fulgt, men ikke godt nok

Fremover er det ikke sikkert, at der længere bliver udleveret kreditkort fra Struer Kommune til kommunens ansatte.

Der har ikke været god nok kontrol af medarbejderes brug af kommunale kreditkort i Struer Kommune. Det slår borgmester Niels Viggo Lynghøj (soc.dem.) fast.

Det gør, efter Midt- og Vestjyllands Politi har sigtet den tidligere kommunaldirektør Mads Gammelmark for mandatsvig for i alt 123.098 kroner, som han har brugt på et MasterCard udleveret af Struer Kommune, men som han ikke kan dokumentere bruget for.

Niels Viggo Lynghøj hverken kan eller vil kommentere på den verserende sag mod Mads Gammelmark specifikt, men han har indvilliget i at fortælle om arbejdsgangene i Struer Kommune både før, under og efter politianmeldelsen af Gammelmark i oktober 2019.

- Det gælder hos os, ligesom det gælder hos alle andre, at hvis man har et MasterCard og bruger det, så sker der det, at når man kommer tilbage til kommunen, afleverer man et bilag, der dokumenter, hvad der er sket – hvad man har brugt hævekortet til, siger borgmesteren om de kommunalt ansattes brug af kommunens MasterCards.

Sådan er de nedskrevne regler fra kommunen, som både de ansatte, der har fået udleveret MasterCard, og økonomiafdelingen skal efterleve. Problemet er bare, at det ikke er blevet gjort godt nok.

SIGTELSER MOD GAMMELMARK

Regler er fulgt – men ikke fuldt ud

I landets kommuner er der regler om, at en procentdel af alle transaktioner foretaget med kommunale kreditkort skal tjekkes op på for at fastlægge, at alt foregår efter reglerne.

Mads Gammelmark nåede at være kommunaldirektør i Struer Kommune i to år og otte måneder, og det var først i sommeren 2019 – få måneder før opsigelsen – at kommunens økonomiafdeling fandt ud af, at der var bøvl med bilagene.

Derfor har borgmesteren på bagkant bedt revisionen om at kigge på arbejdsgange og forretningsgange for at finde ud af, om der kan strammes op. Og det kan der, og det er der blevet, fortæller borgmesteren.

- Konklusionen fra revisions side er, at de nedskrevne forretningsgange er i orden. Der er ikke noget at komme efter. Hvis de var blevet efterlevet, havde alt været i den skønneste orden. Men vi kan bare konkludere, at det er de ikke blevet fuldt ud. Der er ikke i alle tilfælde forlangt udleveret udgiftsbilag i forbindelse med en hævning på et MasterCard. Det har krævet et løftet øjenbryn og en besked om, at der skal strammes op omkring reglerne, siger Niels Viggo Lynghøj.

Han pointere, at der muligvis kan have været tale om en slags misforstået loyalitet, hvorfor kommunaldirektørens bilag altså ikke er blevet undersøgt nærmere.

Borgmesteren siger, at sagen umiddelbart ikke får direkte konsekvenser for økonomiafdelingen. Men det er blevet indskærpet overfor afdelingen, at det kontrolsystem, der er nedskrevet, ikke er blevet fulgt tilstrækkeligt, men at det skal ske i fremtiden.

Tillid er brudt

Når medarbejdere i Struer Kommune tidligere har fået udleveret et kreditkort til brug i offentlige henseender, har det været et tillidsbaseret system.

Det slår borgmester Niels Viggo Lynghøj fast.

Efterfølgende interne undersøgelser viser, at tilliden er blevet opfyldt i de fleste tilfælde. Bare ikke i sagen om Mads Gammelmark.

- Det skal gerne være sådan, at de folk, der har MasterCard, bruger det i den hensigt, det er udleveret i. Det sker heldigvis også langt henad vejen. Det kan vi se, når vi kigger efterfølgende. Jeg har bedt om, at man kigger og får tjekket op på det her. Der kan vi konstatere, at der ikke er noget at komme efter. Det ser faktisk fornuftigt ud, siger Struers borgmester.

Sagen har dog fået kommunen til at overveje sådanne tillidssager skal foregå i fremtiden.

ROD I REGNSKABERNE

MasterCard bliver måske fortid i Struer Kommune

Niels Viggo Lynghøj er åben for, at MasterCard udstedt til kommunen og udleveret til kommunens ansatte i fremtiden bliver helt afskaffet.

- Det kan godt ske, at alt det her med MasterCard er noget, vi helt skal have udfaset i Struer Kommune, så man ikke har MasterCard, siger han.

Det vil borgmesteren anbefale andre kommuner også at gøre, for det kan – ifølge ham – sagtens ske andre steder end i Struer.

Niels Viggo Lynghøj har også et forslag til, hvordan det kan komme til at foregå i fremtiden.

- Man kunne bruge sit eget hævekort og få udgifterne refunderet efterfølgende. Så kommer man ud over en risiko som det her. Hvis der ellers er et skyldsspørgsmål, der gør sig gældende i sagen. Det ved vi som sagt ikke endnu. Det vil jeg gerne understrege, siger han.

Anklageren fra Midt- og Vestjyllands Politi vil gå efter en fængselsstraf til Mads Gammelmark, når sagen kommer for retten.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår det sker.


Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien 112.