Mandatsvig i Struer: Reglerne er fulgt, men ikke godt nok

Fremover er det ikke sikkert, at der længere bliver udleveret kreditkort fra Struer Kommune til kommunens ansatte.

Struer Kommunes borgmester, Niels Viggo Lynghøj, indser, at der ikke er sket grundig nok kontrol af bilag. Foto: Ole Hald, TV MIDTVEST

Der har ikke været god nok kontrol af medarbejderes brug af kommunale kreditkort i Struer Kommune. Det slår borgmester Niels Viggo Lynghøj (soc.dem.) fast.

Det gør, efter Midt- og Vestjyllands Politi har sigtet den tidligere kommunaldirektør Mads Gammelmark for mandatsvig for i alt 123.098 kroner, som han har brugt på et MasterCard udleveret af Struer Kommune, men som han ikke kan dokumentere bruget for.

Læs også Svindelsagen fra Struer: Her er historien om kommunaldirektøren og kreditkortet

Niels Viggo Lynghøj hverken kan eller vil kommentere på den verserende sag mod Mads Gammelmark specifikt, men han har indvilliget i at fortælle om arbejdsgangene i Struer Kommune både før, under og efter politianmeldelsen af Gammelmark i oktober 2019.

- Det gælder hos os, ligesom det gælder hos alle andre, at hvis man har et MasterCard og bruger det, så sker der det, at når man kommer tilbage til kommunen, afleverer man et bilag, der dokumenter, hvad der er sket – hvad man har brugt hævekortet til, siger borgmesteren om de kommunalt ansattes brug af kommunens MasterCards.

Sådan er de nedskrevne regler fra kommunen, som både de ansatte, der har fået udleveret MasterCard, og økonomiafdelingen skal efterleve. Problemet er bare, at det ikke er blevet gjort godt nok.

SIGTELSER MOD GAMMELMARK

* Den ulovlige brug af kommunens kreditkort begyndte ifølge retsmødebegæringen i foråret 2017 og fortsatte til 29. juli 2019.
    
* 16. april brugte direktøren kommunens kort til en betaling på 240 kroner på Museet på Koldinghus i Kolding.
    
* Dagen efter fulgte en betaling på 788 kroner til en overnatning på Hotel Koldingfjord.
    
* Det seneste registrerede misbrug af kortet er fra 26. juli 2019, hvor direktøren hævede 1000 kroner i en Jyske Bank-filial i Hobro.
    
* Generelt er der adskillige kontanthævninger på listen over de 174 forhold.
    
* De fleste ligger på mellem 1000-2000 kroner, men en enkelt kontanthævning skiller sig ud, nemlig da direktøren hævede 10.000 kroner ved Nordea i Struer 14. december 2017.
    
* Den mindste udgift, der er noteret på listen, er en betaling på 24,95 kroner på en tankstation i Hobro 26. juli 2018.
    
* Kommunaldirektøren er sigtet for "at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved i et formueanliggende, som der påhvilede ham som kommunaldirektør at varetage på vegne af Struer Kommune, at have handlet imod kommunens tarv".

 

Kilde: Politiets retsmødebegæring via Ritzau    

Se mere

Regler er fulgt – men ikke fuldt ud

I landets kommuner er der regler om, at en procentdel af alle transaktioner foretaget med kommunale kreditkort skal tjekkes op på for at fastlægge, at alt foregår efter reglerne.

Mads Gammelmark nåede at være kommunaldirektør i Struer Kommune i to år og otte måneder, og det var først i sommeren 2019 – få måneder før opsigelsen – at kommunens økonomiafdeling fandt ud af, at der var bøvl med bilagene.

Derfor har borgmesteren på bagkant bedt revisionen om at kigge på arbejdsgange og forretningsgange for at finde ud af, om der kan strammes op. Og det kan der, og det er der blevet, fortæller borgmesteren.

- Konklusionen fra revisions side er, at de nedskrevne forretningsgange er i orden. Der er ikke noget at komme efter. Hvis de var blevet efterlevet, havde alt været i den skønneste orden. Men vi kan bare konkludere, at det er de ikke blevet fuldt ud. Der er ikke i alle tilfælde forlangt udleveret udgiftsbilag i forbindelse med en hævning på et MasterCard. Det har krævet et løftet øjenbryn og en besked om, at der skal strammes op omkring reglerne, siger Niels Viggo Lynghøj.

Han pointere, at der muligvis kan have været tale om en slags misforstået loyalitet, hvorfor kommunaldirektørens bilag altså ikke er blevet undersøgt nærmere.

Læs også Kræver fængselsstraf til tidligere kommunaldirektør

Borgmesteren siger, at sagen umiddelbart ikke får direkte konsekvenser for økonomiafdelingen. Men det er blevet indskærpet overfor afdelingen, at det kontrolsystem, der er nedskrevet, ikke er blevet fulgt tilstrækkeligt, men at det skal ske i fremtiden.

Tillid er brudt

Når medarbejdere i Struer Kommune tidligere har fået udleveret et kreditkort til brug i offentlige henseender, har det været et tillidsbaseret system.

Det slår borgmester Niels Viggo Lynghøj fast.

Efterfølgende interne undersøgelser viser, at tilliden er blevet opfyldt i de fleste tilfælde. Bare ikke i sagen om Mads Gammelmark.

- Det skal gerne være sådan, at de folk, der har MasterCard, bruger det i den hensigt, det er udleveret i. Det sker heldigvis også langt henad vejen. Det kan vi se, når vi kigger efterfølgende. Jeg har bedt om, at man kigger og får tjekket op på det her. Der kan vi konstatere, at der ikke er noget at komme efter. Det ser faktisk fornuftigt ud, siger Struers borgmester.

Sagen har dog fået kommunen til at overveje sådanne tillidssager skal foregå i fremtiden.

ROD I REGNSKABERNE

TV MIDTVEST har søgt aktindsigt i bilagene fra Mads Gammelmarks kommunale MasterCard:

  • Kortet har ifølge aktindsigten været brugt 125 gange. Politiet mener dog, der er tale om 174 ulovlige hævninger.
  • Heraf har vi fået aktindsigt i 70 bilag.
  • 55 bilag er undtaget aktindsigt med henvisning til, at de omhandler ”enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.”
     

Bilagene giver indtryk af, at hele regnskabet for Mads Gammelmarks MasterCard er rekonstrueret efter han forlod kommunen:

  • Af de 70 bilag, vi har fået udleveret, er mindst syv kvitteringer fremskaffet på bagkant. Nogen har for eksempel bedt Superbrugsen i Struer om at udskrive bon’er for indkøb, der er over et år gamle. De er printet den 20. august 2019, altså 11 dage efter Mads Gammelmark forlod Struer.
  • 13 bilag er udskrifter af Mads Gammelmarks kalender. De dokumenterer ikke, hvad der er købt, kun hvor Mads Gammelmark har været de dage, hans MasterCard er blevet brugt. Alle kalender-bilagene er udskrevet i ugen efter Mads Gammelmarks opsigelse.
  • En række elektroniske bilag kan være indleveret til tiden eller rekonstrueret fra gamle mails. Det gælder for eksempel flybilletter eller kvitteringer for annonceudgifter på Facebook.

Hvis regnskabet for Mads Gammelmarks MasterCard er rekonstrueret, så tyder det på, at der ikke har været nogen kontrol med hans brug af tjenestekortet i al den tid, han har været ansat.

Se mere

MasterCard bliver måske fortid i Struer Kommune

Niels Viggo Lynghøj er åben for, at MasterCard udstedt til kommunen og udleveret til kommunens ansatte i fremtiden bliver helt afskaffet.

- Det kan godt ske, at alt det her med MasterCard er noget, vi helt skal have udfaset i Struer Kommune, så man ikke har MasterCard, siger han.

Det vil borgmesteren anbefale andre kommuner også at gøre, for det kan – ifølge ham – sagtens ske andre steder end i Struer.

Niels Viggo Lynghøj har også et forslag til, hvordan det kan komme til at foregå i fremtiden.

- Man kunne bruge sit eget hævekort og få udgifterne refunderet efterfølgende. Så kommer man ud over en risiko som det her. Hvis der ellers er et skyldsspørgsmål, der gør sig gældende i sagen. Det ved vi som sagt ikke endnu. Det vil jeg gerne understrege, siger han.

Anklageren fra Midt- og Vestjyllands Politi vil gå efter en fængselsstraf til Mads Gammelmark, når sagen kommer for retten.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår det sker.