Jegindø Efterskole lukker

Skolen har for få elever til at køre videre efter sommerferien.

Jegindø Efterskole drejer nøglen om.

En ekstraordinær generalforsamling har med et stort flertal besluttet at lukke skolen. Jegindø Efterskole har fungeret som skole for børn og unge med læse- og stave-vanskeligheder og har dermed været afhængig af tilskud fra kommuerne.

Men mange kommuner vælger nu på grund af økonomiske problemer selv at lave tilbud til den gruppe - og det har ramt efterskolen på Jegindø hårdt.

Skolen har ikke elever nok til at køre videre efter sommerferien og må derfor lukke efter at have eksisteret i fem år. 

 

- En vanskelig beslutning. Interview med bestyrelsesformand Lilly Nielsen: