DSB siger farvel til ansatte i Struer

Nedskæringer i DSB betyder, at der bliver skåret ned på antallet af togførere i Struer.

Henover de næste tre år reducerer DSB antallet af tjenestesteder og nedlægger 60 fuldtidsstillinger blandt landets togpersonale. Det får konsekvenser i Struer, hvor 26 togførere i dag er stationeret. Togførerne er i den personalekategori, der servicerer kunderne på togene og har sikkerhedsansvaret ombord. Over de næste tre år sker der en gradvis reduktion, så der i 2020 kommer til at være 18 togførere, som starter og slutter deres arbejdsdag i Struer.

- Med tre tjenestesteder i København, Fredericia og Aarhus til at dække landsdelstrafikken opnår vi de optimale forudsætninger til at skabe en effektiv togdrift, siger underdirektør og chef for togpersonalet i DSB, Anette Haugaard i en pressemeddelelse.

Alle berørte medarbejdere får tilbudt et andet job i DSB – blandt andet sker der en opnormering i Fredericia. Medarbejdere, der, som følge af aftalen, flytter bopæl til en anden landsdel, får tilbudt en flyttegodtgørelse. De medarbejdere, som ikke ønsker at tage imod tilbuddet om en forflyttelse, får tilbudt en fratrædelsesaftale.

Lokomotivførerne, som er den personalekategori, der kører togene, er ikke omfattet af ændringerne.


Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien Erhverv.