Bakterier i drikkevand

160 hustande på Thyholm har fået påbud om at koge drikkevandet efter fund af bakterier.

Det er drikkevandet fra Uglev Vandværk, der er forurenet. På grund af forhøjet bakterietal har embedslægen anbefalet at forbrugerne koger vandet inden de bruger det.

Forureningen blev opdaget søndag og vandværket er i øjeblikket ved at undersøge vandet og finde smittekilden. I følge formanden for vandværket, Kent Kristensen er der tidligst en afklaring tirsdag morgen.

Plejehjemmet, skolen og børneinstitutionen har fået besked om det forurenede drikkevand. I følge en pressemeddelelse fra Struer Kommune vil der blive uddelt rent drikkevand på plejehjemmet og ved skole/børneinstitutionen.

struer.dk

bliver der løbende informeret om situationen.

For to år siden var samme vandværk også ramt af forurening.