10 eksempler: Her har sigtet kommunaldirektør brugt kommunens penge

Den tidligere kommunaldirektør har blandt andet brugt kommunens penge på overnatninger og taxikørsel, ligesom der er foretaget et stort antal kontanthævninger.

Der har været store problemer med bilagene for den tidligere kommunaldirektør i Struer.

Midt- og Vestjyllands Politi har sigtet den tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune Mads Gammelmark for mandatsvig for i alt 123.098 kroner. Men hvad er pengene brugt på?

TV MIDTVEST har søgt aktindsigt i politiets sigtelse, og derfor kan vi nu fortælle, hvor Mads Gammelmark har brugt de penge, han er sigtet for mandatsvig for.

Læs også Svindelsagen fra Struer: Her er historien om kommunaldirektøren og kreditkortet

I alt har Midt- og Vestjyllands Politi sigtet ham for 174 tilfælde af misbrug af kommunens kreditkort, som i alt løber op i 123.098 kroner. Misbruget er sket i perioden fra 16. april 2017 til 26. juli 2019.

Og pengene er brugt vidt forskellige steder.

Vi har samlet ti eksempler på, hvor Mads Gammelmark har brugt penge uden at kunne fremvise bilag i nedenstående faktaboks.

Her er pengene brugt

 • Internethandel: 2.375,23
 • Taxikørsel: 561,38
 • Kontanthævning: 10.000
 • DGI Byen: 1.138,15
 • 7Eleven: 525,07
 • Plantorama: 758,95
 • Hotel Koldingfjord: 3.434
 • Lidl: 669,60
 • Tips Pit Viborg: 38,50
 • HKF Hotell KUNG, Stockholm: 2.066,90
 • Q8: 463,81

Dette er som nævnt kun eksempler på, hvor den tidligere kommunaldirektør har brugt kommunens kreditkort uden at kunne fremvise et gældende bilag.

80 kontanthævninger

Pengene er altså brugt til forskellige ting som internethandel, taxikørsel, indkøb og hotelovernatninger.

Den transaktionstype, som Mads Gammelmark har brugt flest gange, er dog kontanthævninger i diverse banker.

Dette er sket i alt 80 gange, hvor beløbene har været alt fra 200 kroner den 30. juli 2018 til 10.000 kroner den 14. december 2017.

På grafikken herunder kan det ses, hvor den tidligere kommunaldirektør har hævet penge.

De kontanthævninger, som den tidligere kommunaldirektør har lavet, er foregået i disse byer. Foto: Daniel Winther-John, TV MIDTVEST

Straffelovens § 280

Mads Gammelmark bestred stillingen som kommunaldirektør i Struer fra den 1. januar 2017 og indtil han sagde op den 9. august 2019.

Efterfølgende var det en rutinemæssig gennemgang af bilag, der fik kommunens økonomiafdeling på sporet af misbruget.

Hvad er mandatsvig?

Mandatsvig er en formueforbrydelse, som består i, at man som forvalter af en andens formue giver denne et tab for at give sig selv eller andre en gevinst. Rollen som forvalter kan i princippet ligge hos enhver, som handler som fuldmægtig, men ses i denne sammenhæng hyppigst hos ledelsen for en virksomhed, forening eller fond.

Mandatsvig er strafbart efter straffelovens § 280:

§ 280. For mandatsvig straffes [...] den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Strafferammen er fængsel i op til et år og seks måneder, jf. §285 og i særlige grove tilfælde op til otte år, jf. §286, stk. 2

 

Kilde: Wikipedia

Se mere

Siden blev han politimeldt i oktober 2019, og nu har Midt- og Vestjyllands Politi altså officielt sigtet Mads Gammelmark for mandatsvig.

Sigtelsen lyder således:

Mandatsvig efter straffelovens § 280, nr. 2 ved i tiden fra den 16. april 2017 til den 29. juli 2019, som kommunaldirektør ved Struer Kommune, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved i et formueanliggende, som der påhvilede ham som kommunaldirektør at varetage på vegne af Struer Kommune, at have handlet imod kommunens tarv, idet han i 174 tilfælde foretog kontante hævninger og indkøb uden kommunalt formål på MasterCard, som han havde gået stillet til rådighed af Struer Kommune, hvorved Struer Kommune led et samlet formuetab på 123.098,60 kroner.

Sagen mod Mads Gammelmark skal nu for retten. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår retssagen begynder.

Rod i regnskaberne

TV MIDTVEST har søgt aktindsigt i bilagene fra Mads Gammelmarks kommunale MasterCard:

 • Kortet har ifølge aktindsigten været brugt 125 gange. Politiet mener dog, der er tale om 174 ulovlige hævninger.
 • Heraf har vi fået aktindsigt i 70 bilag.
 • 55 bilag er undtaget aktindsigt med henvisning til, at de omhandler ”enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.”
   

Bilagene giver indtryk af, at hele regnskabet for Mads Gammelmarks MasterCard er rekonstrueret efter han forlod kommunen:

 • Af de 70 bilag, vi har fået udleveret, er mindst syv kvitteringer fremskaffet på bagkant. Nogen har for eksempel bedt Superbrugsen i Struer om at udskrive bon’er for indkøb, der er over et år gamle. De er printet den 20. august 2019, altså 11 dage efter Mads Gammelmark forlod Struer.
 • 13 bilag er udskrifter af Mads Gammelmarks kalender. De dokumenterer ikke, hvad der er købt, kun hvor Mads Gammelmark har været de dage, hans MasterCard er blevet brugt. Alle kalender-bilagene er udskrevet i ugen efter Mads Gammelmarks opsigelse.
 • En række elektroniske bilag kan være indleveret til tiden eller rekonstrueret fra gamle mails. Det gælder for eksempel flybilletter eller kvitteringer for annonceudgifter på Facebook.

Hvis regnskabet for Mads Gammelmarks MasterCard er rekonstrueret, så tyder det på, at der ikke har været nogen kontrol med hans brug af tjenestekortet i al den tid, han har været ansat.