Test dig selv: Så meget betyder dit skolevalg for dit barns karakterer

​Der kan være stor forskel på, hvordan den samme elev vil klare sig på forskellige skoler. I nogle tilfælde kan det svinge med op til et karakterpoint.

Første skoledag er en stor dag for de fleste elever, men har du valgt den skole, hvor dit barn kan få den højeste karakter? Foto: Scanpix / Erik Refner

På den ene skole får han et snit på 7,9, men på en anden må han nøjes med 6,8.

Mathias går i skole i Ringkøbing-Skjern Kommune, og her har Mathias’ mor har haft en mulighed for direkte at påvirke, hvilke karakterer hendes søn får – nemlig med sit skolevalg. En ny undersøgelse viser nemlig, at Mathias på den ene skole i kommunen vil kunne få et snit på 7,9, men at han på en anden må nøjes med 6,8.

Mathias er en af fire fiktive personer, som du kan bruge til at teste, hvordan netop dit skolevalg kan påvirke dit barns karakterer. Testen findes i bunden af artiklen.

Social arv er vigtig

Vi har præsenteret en skoleekspert, Andreas Rasch-Christensen, for tallene i undersøgelsen, for at finde en forklaring på, hvorfor der kan være så stor forskel på de karakterer, som den samme elev kan få.

- Først og fremmest tæller ens sociale baggrund enormt meget for afgangskaraktererne. Men der er også skoler, der stikker ud og er gode til at løfte. Her viser det sig blandt andet, at de er gode til at skabe dialog med hjemmene, forklarer han.

Han mener dog ikke, at man bare skal flytte sit barn, hvis man går efter de højeste karakterer.

- Sådan synes jeg ikke, man kan stille det op. Det er en vigtig undersøgelse det her, men der er også andre faktorer. Det vigtigste er, at eleven føler sig som en del af det fællesskab, skolen er, siger han.

De fire elever

For at se, hvordan de forskellige skoler påvirker dit barns karakterer, så skal du vælge en af de fire fiktive elever herunder. Når du har gjort det, kan du så vælge mellem de forskellige skoler.

Mulighed 1: Julie
 • Bopæl: Bor i en villa med begge forældre. Har boet hele sit liv i den samme kommune.
 • Boligform: Eje.
 • Forældrenes årlige indkomst før skat: En million kroner.
 • Sundhed: Hun går lige så tit til egen læge som gennemsnittet af danskerne. Hun har haft brækket armen en gang, men ellers ingen væsentlige sygdomstilfælde.
 • Fritid: Går til håndbold to gange om ugen.


Mulighed 2: Mathias
 • Bopæl: Hjemme hos sin mor. Har boet i to forskellige kommuner.
 • Boligform: Leje.
 • Mors indkomst før skat: 300.000 kroner.
 • Søskende: To ældre søskende.
 • Forældrenes arbejde: Moren er pædagog.
 • Sundhed: Han går lige så tit til lægen som gennemsnittet af danskerne. Han har brugt astmamedicin som yngre, men har ellers ikke haft andre væsentlige sygdomsforløb.
 • Fritid: Går ikke til en fast sportsgren. Har spillet fodbold. Hænger ud sammen med sine venner.
 • Noter: Mathias ser sin far en gang imellem.


Mulighed 3: Daniel
 • Bopæl: Hos plejefamilie. Har boet i tre forskellige kommuner.
 • Boligform: Eje.
 • Plejeforældrenes indkomst før skat: 700.000 kroner.
 • Søskende: En storebror.
 • Forældrenes arbejde: Hans biologiske mor er på kontanthjælp, hans far er ufaglært.
 • Sundhed: Han går hyppigere til læge end gennemsnittet af danskerne. Han har ADHD og går i et forløb hos en psykolog efter oplevelse af omsorgssvigt hos egne forældre.
 • Fritid: Er meget aktiv til e-sport og kunne godt drømme om at komme på et nyoprettet e-sports akademi.
 • Noter: Daniel er frivilligt anbragt og ser sin mor en gang hver anden uge.


Mulighed 4: Aliya
 • Bopæl: Hjemme hos mor og far. Har boet i den samme kommune hele livet.
 • Boligform: Leje.
 • Forældrenes årlige indkomst før skat: 450.000 kroner.
 • Søskende: To yngre søstre og en ældre bror.
 • Forældrenes arbejde: Faren er buschauffør, moren er på kontanthjælp.
 • Grad af kontakt til det offentlige: Sjældent.
 • Sundhed: Hun går til læge lige så tit som gennemsnittet af danskerne.
 • Fritid: Går ikke til sport.
 • Noter: Begge forældre er fra Somalia. Aliya er født i Danmark.

OM ANALYSEN:

 • Viden til Velfærd (VIVE) har foretaget en analyse af folkeskoleelevernes eksamensresultater for 921 folkeskoler i hele landet. 
 • Analysen baserer sig på eksamensresultater fra perioden 2014 til 2016. 
 • Hvis en elev har gået på flere skoler, hører eleven og elevens eksamenskarakterer til den skole, hvor eleven samlet har gået længst tid. 
 • Elevernes eksamensresultater baserer sig på resultater fra fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 
 • Der er i analysen taget højde for en række bagvedliggende faktorer på både elev-, forældre- og skoleniveau. Køn, etnicitet, antal skoleflytninger med videre er eksempelvis taget ned på elevniveau. På forældreniveau har analysen eksempelvis taget højde for uddannelse, indkomst, job, domme for kriminalitet med videre, mens analysen også har taget højde for andelen af svage/sårbare børn på skolen og antallet af specialklasseelever. 
 • På baggrund af de føromtalte personaer har VIVE beregnet, hvilket eksamensresultat den pågældende persona vil kunne forvente ved at gå på en given skole. 
 • Det gennemsnitlige karakterniveau for de enkelte skoler er baseret på et gennemsnit for en gennemsnitlig elev.