44:43

Fremtidens energi-løsninger

Skivemødet
Udgivet 12. maj 2023
Troels Mylenberg taler energiløsninger med Bertel Maigaard, Christopher Donald Sorensen, Steffen Damsgaard, Søren Hermansen og Anne Paulin.