V vil kigge på udflytning af statslige arbejdspladser

Inden for to måneder efter valget skal en arbejdsgruppe have en plan for udflytning af arbejdspladser klar.

Hvis Venstre vinder valget, så får ministrene ikke sommerferie.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, vil nedsætte en "hurtigarbejdende, tværministeriel ministerarbejdsgruppe", som inden for to måneder efter et eventuelt kommende regeringsskifte skal fremlægge en samlet strategi for at placere statslige arbejdspladser over hele landet.

Det fremgår af Venstres udspil "Flere danske job i hele Danmark", som Lars Løkke Rasmussen fredag fremlagde på et pressemøde i Skive.

- Det er ikke nogen naturlov, at de statslige arbejdspladser ligger i København. Jeg mener ikke, at Socialdemokraterne og regeringen har taget den diskussion tilstrækkeligt alvorligt.

- Derfor vil vi som noget af det første nedsætte en hurtigarbejdende ministerarbejdsgruppe, der skal fremlægge en samlet strategi for placering af statslige arbejdsplader i hele Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.

Ingen konkrete bud

 I udspillet udpeger Venstre ikke en lang liste med konkrete statslige arbejdspladser, som skal flyttes. Men man opstiller en række "kendetegn" for statslige arbejdspladser, som er egnede til placering udenfor Hovedstaden:

Det er blandt andet arbejdspladser, hvor medarbejderne med undtagelse af den øverste ledelse, har begrænset behov for fysisk tilstedeværelse ved ministerkontakt.

Det er også arbejdspladser, hvor en anden placering ville kunne skabe "faglige miljøer" med eksempelvis uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Også arbejdspladser, hvor rekruttering af medarbejdere må forventes ikke at være begrænset til hovedstaden, er oplagte.

Venstre lægger i udspillet samtidig op til, at der i forbindelse med større omstruktureringer eller sammenlægninger skal foretages et "omkostningstjek af institutionens udgifter ved den aktuelle beliggenhed sammenholdt med de tilsvarende omkostninger ved alternativ beliggenhed i en anden region".

- Når statslige arbejdspladser bliver udflyttet, kan det skabe udvikling og gøre arbejdsmarkedet mere interessant i lokalområderne.

- Jeg tror ikke, at embedsmændenes arbejde tager skade af, at de i højere grad bor i de områder, hvor deres beslutninger har konsekvenser, siger Lars Løkke Rasmussen.

De økonomiske vismænd er tidligere på året kommet med en rapport, der viser, at der ikke er nogle økonomiske argumenter for at flytte statslige arbejdspladser ud af hovedstadsområdet.

- Men nu handler politik jo om politik og holdninger. Og vi har den grundholdning, at vi ønsker udvikling i hele Danmark, og der er ingen tvivl om, at statslige arbejdspladser kan bidrage til den udvikling, siger Lars Løkke Rasmussen.

Spørgsmål: Er I parate til at betale for udflytningen af statslige arbejdspladser, selvom det viser sig at være en underskudsforretning?

- Jeg mener ikke, at det er en underskudsforretning. Et eksempel er Udbetaling Danmark, som har etableret centre i Hillerød, Vordingborg, Frederikshavn, Holstebro og Haderslev. Og de centre fungerer meget effektivt, siger Løkke.


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Samfund.