Trods borgerprotester: Kommune fortsætter planer om vindmøller

Trods naboprotester mod planerne om 13 nye vindmøller ved erhvervsparken GreenLab nord for Skive, har Teknik- og Miljøudvalget valgt at gå videre med projektet.

Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har efter indstilling fra forvaltningen enstemmigt vedtaget at gå videre med et vindmølleprojekt ved erhvervsparken GreenLab omkring otte kilometer nord for Skive. 

- Vi sagde ja til at arbejde videre med projektet og få udarbejdet en miljørapport, siger formand for udvalget Jens Peder Hedevang (V). 

Projektet indebærer 13 vindmøller med en højde på op mod 150 meter. Den ene skal efter planen placeres inde på Greenlabs område.

Planerne har affødt flere protester fra naboer til projektet.

- Vi har protesteret og haft byrådet ude, men lige lidt hjælper det, sagde Jørgen Mortensen for en måned siden til TV MIDTVEST med udsigten til møller omkring 650 meter fra sit hus. Vindmøllerne blev en del af valgkampen og mens SF bakker op om projektet, mener Radikale Venstre, at afstanden til møllerne bør være større. 

I den netop overståede høringsfase har kommunen modtaget i alt 52 bemærkninger til projektet.

- Der er mange utilfredse naboer, og det forstår vi godt. Men ud fra alt det, vi har modtaget, der er vi enige om at arbejde videre, siger Jens Peder Hedevang.

Ændringer i kompensationsordning

Formanden hæfter sig ved, at folkene bag projektet er kommet med et nyt udspil til kompensation af de nærmeste naboer.

"Ansøger (GreenLab Skive Vind) har ved tidligere projekter benyttet deres egen ordning, hvor ansøger giver et årligt beløb til lokale projekter i nærområdet. På opfordring fra Teknik- & Miljøudvalget den 5. februar 2019 vil ansøger ændre denne ordning til ved dette projekt at være en kompensationsordning til naboer, som er bosat inden for 6 gange møllehøjde", lyder det i bilagsmaterialet til projektet.

For nabobeboelser mellem 600 og 750 meter fra nærmeste mølle vil der være et fast beløb på 200.000 kr. og for beboelser mellem 750 og 900 meter vil kompensationen være på 100.000 kr.

Derudover er der mulighed for, at der kan lægges et beløb svarende til 10-15 procent af ejendomsværdien til som yderligere kompensation. 

- Vi i udvalget opfordrede projektmagerne til at målrette en kompensationsordning til de nærmeste naboer. Det har man lavet om til at tilbyde et beløb direkte som kompensation, og det synes vi er godt, at de har ændret måden at gribe det an på. Det er den rigtige retning for at kompensere naboer, siger Jens Peder Hedevang.

Nu skal der udarbejdes en miljørapport for projektet, hvorefter der vil være endnu et borgermøde og en høringsfase. 

Se indslag fra den 13. maj om modstanden mod møllerne ved Skive:

Klimaet er et af de helt store emner i valgkampen, men den grønne omstilling har en pris.
Foto: Anders Toft Bro, TV MIDTVEST

Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Politik.