Strid om udsætning af gråænder kan ende med forbud: Vildtopdrætter risikerer at lukke og slukke

Grønne organisationer vil sætte en stopper for opdræt af gråænder til jagt. Bliver lovforslaget til virkelighed er det ikke bare slut med ænderne, men også Frederik Thomsen må dreje nøglen om til sin andefarm.

Hvert år sender Frederik Thomsen 150.000 gråællinger ud af sin farm i Salling, der går under navnet Bakkegårdens Vildtopdræt.

Men hans levebrød er truet, efter flere grønne foreninger vil sætte en stopper for netop opdræt af gråænder til jagt.

- Det er en utrolig ubehagelig situation, vi står i. Vi har arbejdet med det her siden 2004 og har brugt alt vores krudt og energi på det her. At det måske lige pludselig bliver lukket, det er frygteligt, siger Frederik Thomsen, der ejer farmen.

Lige nu har han kun avlsdyrene tilbage. Sæsonen er nemlig slut, og ænderne er ude i naturen klar til at blive skudt i løbet af efteråret.

quote- Jeg mener ikke, det er et seriøst forslag bare at lukke.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Politisk uenighed

Når der næste år kommer et nyt kuld gråællinger hos Frederik Thomsen, bliver nogle solgt med det sammen, mens resten sælges til jægere efter tre til fire uger.

Mens ællingerne udklækkes, skal Regeringen senest næste år tage stilling til, om de vil forlænge tilladelsen til at udsætte gråænder til jagt.

Nej, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse, der står bag forslaget om at forbyde opdræt af gråænder til jagt.

- Vi ser jo gerne, at det ophører. At man alene driver jagten på de naturlige gråænder, og dem er der mange af. Det er en unødvendig aktivitet at sætte gråænder ud, og der er en række ulemper ved det, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

quote- Den næringsforurening, der sker i vores søer, er helt unødvendig.

Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

På modsatte side står Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund, der er klar med en ny model, men som fortsat skal sikre udsætningen af gråænder.

- Vi skal have muligheden for forsat at udsætte gråænder til jagt i Danmark. Det er en del af dansk jagtkultur, og det giver os nogle muligheder, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund og fortsætter:

- Jeg mener ikke, det er et seriøst forslag bare at lukke på baggrund af den vide, vi har her. Vi tror på, at ved at sætte os ned ved et bord, så kan vi finde løsninger, siger han.

Hvert år sender Frederik Thomsen 150.000 gråællinger ud af sin farm Bakkegårdens Vildtopdræt i Salling.
Hvert år sender Frederik Thomsen 150.000 gråællinger ud af sin farm Bakkegårdens Vildtopdræt i Salling.
Foto: Lasse Uttrup & Frida Bjørn Fisker, TV MIDTVEST

Ulovlig registrering og forurening

Når en gråand sættes ud i naturen, skal den registreres. Mellem 52.000 og 60.000 indberettes om året, men tallet er langt højere.

- Det viser sig nu, at jægerne ulovligt udsætter mange fugle – over 350.000 fugle årligt, slår formanden for Dansk Ornitologisk Forening fast.

Noget som Danmarks Jægerforbund anerkender.

- De har en meget stor pointe. For der har vi ikke gjort det godt nok. Derfor ligger der også i vores forslag til fremtiden en ny form for registrering, så vi bliver mere sikker på de registreringer, der kommer ind, siger Claus Lind Christensen.

Men det er ikke kun den manglende registrering, der lægger til grund for lovforslaget. Også forurening af søer og farerne for fugleinfluenza bekymrer Egon Østergaard og de andre grønne organisationer.

- De mange udsatte ænder forurener vores vandhuller og søer, når de bliver fordret, og det gør vi gennem måneder, og så skider de. Den næringsforurening, der sker i vores søer, er helt unødvendig, siger han.

En uvis fremtid

I Danmark lever 10-12 af opdræt af ænder, men også slagterier og restauranter nyder ifølge jægerne godt af de udsatte gråænder, som bliver skudt.

- Det er en gammel tradition med udsætning af vildt i Danmark, så det er klart, man er lidt uforstående overfor det her, siger ejeren af farmen i Salling, Frederik Thomsen.

Om det ender med han må dreje nøglen om, det er nu op til miljøminister Lea Wermelin, der senest i 2022 skal have truffet en beslutning.

- Vi kan jo ikke bare opdrætte noget andet. Vores bygninger og ejendomme er baseret på at opdrætte gråænder, så det vil svare til, hvis en kvægavler skal begynde at lave grise. Det er helt umuligt.