Støjberg anklages for at give forkerte oplysninger

Integrationsminister Inger Støjberg (V) beskyldes for at have givet urigtige oplysninger til Folketinget.

Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, bliver anklaget for at give forkerte oplysninger til Folketinget. I et svar til Folketinget har ministeren afvist, at der er ændret ved beregningsmodellen for, hvor meget af ulandsbistanden, der bruges til at finansiere modtagelsen af flygtninge. Men en intern mail viser det modsatte.
    
Det er Altinget, der har fået aktindsigt i en mail-korrespondance mellem embedsmænd fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Udenrigsministeriet.
    
"Det ligner regulær vildledning af Folketinget. Det er en meget alvorlig sag, som vi selvfølgelig bliver nødt til at gå videre med," siger Socialdemokraternes finansordfører, Benny Engelbrecht, til Altinget.
    
Sagen handler om, hvor stor en andel af den traditionelle ulandsbistand, som skal bruges på at modtage asylansøgere og flygtninge i Danmark.
    
I efteråret 2015 undrede Socialdemokraterne sig over, at regeringen finansierer en større andel af asyludgifterne over ulandsbistanden i 2016, end SR-regeringen gjorde året før.
    
I et svar til Folketinget fra 8. december 2015 forklarer Inger Støjberg, at man har "brugt samme metode" i finanslovforslaget for 2016 til at opgøre udgifterne som i 2015.
    
Men det svar står i skærende kontrast til det, som embedsmænd fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skriver i en mail fra 21. august 2015 til Udenrigsministeriet, der også undrede sig over, hvorfor ulandsbistanden fra 2015 til 2016 betaler en større andel af regningen til asylansøgere og flygtninge.
    
I denne mail fremgår det nemlig, at der i forbindelse med finanslovforslaget for 2016 er udarbejdet en "mere præcis beregningsmodel" for, hvor stor en del af udgifter til flygtningemodtagelse, der kan finansieres over ulandsbistanden.
    
Den kontorchef, der er medunderskriver af Inger Støjbergs svar til Benny Engelbrecht, fik også tilsendt den omtalte mail, hvor det fremgår, at beregningsmodellen er ændret.
    
"Derfor er det vanskeligt at forestille sig, at man ikke har kendt til ændringerne af opgørelsesmetoden fra 2015 til 2016. Det er meget uheldigt, hvis vi ikke kan stole på ministeren," siger Benny Engelbrecht.
    
Inger Støjberg afviser, at hun har givet Folketinget forkerte oplysninger. Men hun oplyser, at der i lyset af den nuværende asyltilstrømning blev udviklet en mere præcis opgørelsesmetode for, hvornår flygtninge overgår fra asylsystemet til kommunerne.
    
"Det gør opgørelsen over størrelsen af udgifterne, der kan DAC-finansieres på integrationsområdet, mere præcis. Men det ændrer ikke på, hvilke typer af udgifter der kan finansieres via udviklingsbistanden, som var det, Benny Engelbrecht spurgte til," oplyser Støjberg i en skriftlig kommentar til Altinget.
    
Men det svar er ifølge Benny Engelbrecht "tydeligvis et forsøg på at tale udenom".
    
Både Inger Støjberg og udenrigsminister Kristian Jensen (V) skal i dag i samråd for at forklare, om man overholder de internationale regler for ulandsbistand.

 


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Politik.