Skive vil uddanne politikadetter

Skives borgmester vil trække politikadetuddannelse til byen.

Skives bud på en jysk filial af en ny politiskole kom aldrig helt ind i kapløbet, som nu ser ud til at være afgjort med at Herning skal bygge en ny politiskole. Nu byder Skives borgmester, Peder Christian Kirkegaard, i stedet ind på den ny politikadetuddannelse.

- Skive Kaserne har den efterspurgte kapacitet og kan omgående tilbyde den nødvendige indkvartering, ligesom den rummer de fornødne skydebaner og andre faciliteter til fysisk træning, skriver de i brevet, som fortsætter:

Som en del af finanslovsaftalen skal der skal etableres en ny uniformeret medarbejdergruppe under politiet – såkaldte politikadetter. Kadetterne skal kunne afløse politifolkene ved grænsen, så de uddannede politibetjente kan komme tilbage til deres egne kredse igen. Der skal ifølge finanslovsaftalen uddannes 345 politikadetter, og de første 125 kadetter optages på uddannelsen allerede den 1. marts 2017. 
 

Skive Kommune har som reaktion på aftalen sendt et brev til Justitsminister Søren Pind, hvori borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Per Mathiasen gøre opmærksom på, at Skive Kaserne er et oplagt sted at placere uddannelsen.

- Udover at huse Ingeniørregimentet er Skive Kaserne også hjemsted for Totalforsvarsregion Vest, inklusiv uddannelsescenter, hvilket giver optimale betingelser for stærke samarbejdsrelationer og udnyttelse af operationelle kompetencer, skriver Peder Christian Kirkegaard.

Der er indtil videre ikke offentliggjort nogen nærmere beskrivelse af, hvor eller hvordan den nye type politifolk skal uddannes.