Skive vil lokke folk fra nabobyer med BIG-planer

Bjarke Ingels Groups tanker om Skive skal nu gøres til virkelighed. Byen skal vendes mod åen og fjorden, og gøres mere attraktiv end nabobyerne.

Åen og fjorden. Det var de to ting, Bjarke Ingels Groups arkitekter satte tykke streger under, da de for to år siden blev sat til at komme med et bud på, hvad de ville gøre med provinsbyen.

Selv om det verdenskendte arkitektfirma også byplanlægger i New York, og nærmest får lov til at lave, alt hvad de peger på i øjeblikket, så så de helt unikke muligheder for Skive, 

Der skulle åbnes for åen. Og der skulle bygges boliger langs med. Helt ud til fjorden, tæt på byens blå element.

Nu er de storslåede tanker landet inde på de forskellige skriveborde i kommunen, og byen går i gang med at gøre BIG Blue Skive til virkelighed.

- Vi har brug for, at der er flere varer på hylderne, når det kommer til bosætningsmuligheder i Skive Kommune. End det vi kan sige, lidt har været det traditionelle, hvor vi mest har haft parcelhus-grunde og almene boliger, siger Skives borgmester, Peder Chr. Kirkegaard fra Venstre.

BIG Blue-projektet er langt fra traditionelt. Faktisk gør det op med  hele den måde, Skive by er planlagt på i nyere tid. Bjarke Ingels' arkitekter vil have byen til at hænge bedre sammen med naturen i Skive, hvor åen løber gennem byen og ud i fjorden få hundrede meter fra byens centrum.

En af de centrale ting i planerne er en sti gennem byen, langs åen og ud i fjorden. I næste uge bliver der sat en bro op, der krydser åen inde i bymidten, som det første tiltag.

Borgmesteren indrømmer, at Skive ikke har været gode nok til at udnytte byens rammer, og håber en mere åben å, og boliger tættere på fjorden, vil gøre byen mere attraktiv.    

- Vi har selvfølgelig meget kig på, at vi gerne vil have nogle af dem, der bosætter sig i vores nabobyer, at de også kan se Skive som en mulighed. Fordi vi har faktisk vækst i arbejdspladser i øjeblikket. Og det er en af de ting, vi også arbejder med. Det er hvordan, kan vi få skabt flere arbejdspladser, fordi det tror vi også er med til at skabe øget bosætning, Så når vi taler om den dagsorden omkring de her ting, så er det jo også især vigtigt at få skabt flere arbejdspladser, der øger bosætningen, siger Peder Chr. Kirkegaard.

Nye lejligheder med udsigt

Det første boligprojekt er sendt til godkendelse hos kommunen. Lokal byggematador Kaj Ove Madsen vil bygge 150 lejligheder inde midt i byen, ved siden af åen. De nye høje huse skal være i 11 etagers højde med udsigt ud over fjorden. Men Kaj Ove Madsen tror ikke, at han kommer til at leje ud til tilflyttere i første omgang.

- Her inde i byen, altså, der er det dem, der er plus 50 år. Det er dem, der rykker til byen. Så får de en super lækker lejlighed, og har et sommerhus i Spanien, eller hvor det nu ellers er henne af. Og så er de væk tre måneder om året. Og så vil de have det sådan, at når de rejser herfra, så smækker de bare døren. Og så har de fri, forklarer entreprenør Kaj Ove Madsen.

Den lokale entreprenør er dog enig med borgmesteren i, at det er vigtigt også at kunne tiltrække yngre til de nye boliger. Og dem der får et arbejde i byen, i stedet for at de pendler til og fra Skive fra omkringliggende byer. Det bliver nok bare ikke i første omgang i hans lejligheder.  

- Børnefamilierne for eksempel er nok mere interesseret i at bo i byggeprojekterne længere ude langs åen i de grønnere området. Hvor der er mere plads til boldspil og alt muligt andet, siger Kaj Ove Madsen.

Boliger i de grønnere områder har dog længere udsigter. Skive Kommune bruger først kræfterne inde i byen, hvor kommunens folk selv har indflydelse på, hvilke projekter, der kan gennemføres. Og så vil de arbejde sig ud langs åen, mod havnen og fjorden. Men jo længere de kommer ud, jo sværere bliver det at få gennemført byggeprojekterne.

For eksempel vil kommunen gerne bygge på byens dyrskueplads, der ligger lige uden for byen, langs åen. Helt i tråd med BIG Blues tanker. Men fordi dyrskuepladsen ligger i landzone i dag, så skal der hentes godkendelser ind.

- Vi synes, det er mærkeligt i en by som Skive, at der skal være så mange restriktioner på, hvad vi må i vores kystnærhedszone. Når vi kan se at i Aarhus og København, der kan man få lov at bygge helt i vandet, endda med højhuse helt ud i vandet. Og så har vi så svært ved at få lov til i nogle af de områder, som ligger mellem bymæssig bebyggelse, at få lov til at foretage byudvikling på nogle af de områder. Vi kunne godt have ønsket fra Skive Kommune og andre kystnære kommuner, at vi havde fået et lidt større spillerum, siger borgmester Peder Chr. Kirkegaard.

100.000 nye etagekvadratmeter

Bjarke Ingels Groups tegninger af, hvordan det verdenskendte arkitektfirma synes Skive skal se ud i 2040, er en gave fra SparVest Fonden. Kommunen fik planerne i 2015, og siden har kommunens folk arbejdet på at finde ud af, hvad der er realistisk at gennemføre. 

I december sidste år landede de på en strategi, hvor de nu er gået i gang med at gennemføre en fjerdedel af de oprindelige planer. 

- Bare det at bygge en fjerdedel er faktisk meget i den her tidshorisont. Og vores lokale ejendomsmæglere har været involveret i den her indledende analyse, og har vurderet, at der kan være et behov på de her 100.000 etagekvadratmeter. Det er cirka 30-40 boliger om året i en værdi, som er noget højere, end vi normalt ser i Skive Kommune. Der ligger vi normalt i 8.000 kroner per kvadratmeter, og de vurderer, at vi kan ligge på over 20.000 kroner her. Lige nu kan man sige, at det er gætterier, men det er fra nogle lokale, der har lidt føling med markedet, siger Thomas Lindberg, der er direktør for teknisk forvaltning i Skive Kommune.

At planerne er skaleret ned, bekymrer ikke partner i BIG, Jakob Sand. Han er af arkitekterne bag planerne, og det har hele tiden været tanken, at BIGs tanker skulle være en retningslinje for Skive.  

- I Klitmøller er det jo som om, de bare har fundet de vises sten, fordi de har fundet ud af, de har nogle bølgeforhold eller et eller andet, som har givet identitet til en hel by. Og en selvforståelse sikkert, for dem der bor der. Hvert projekt har de her potentialer eller problemer, og hvis man får dem til at vriste på den rigtige måde, så kan man egentlig få en god strukturplan eller god idé til, hvilken vej byen skal. Nå okay, det er den vej. Så kan det være med til at svare på mange ting, når man kommer ind i alle de planmæssige udviklinger, som der jo selvfølgelig er i enhver by. Og der tror jeg også Skive har fuldstændig de samme muligheder. Man bare lige skal finde ud af, hvad er det, vi er, siger Jakob Sand, partner i BIG.

Se hele historien om hvordan Skive Kommune nu går i gang med at gøre Bjarke Ingels Groups tanker om Skive til virkelighed i Indblik Søndag 19.30. Eller i toppen af artiklen.