Skive Kommune fejler sagsbehandling: Mere end hver anden sag skal omgøres

Skive Kommune ligger i top, når det gælder om at tabe de sager, kommunens borgere indgiver ved Ankestyrelsen.  Mere end halvdelen af de sager, der bliver indklaget ved Ankestyrelsen, bliver erkendt ugyldige.

Skive Kommune ligger lige nu helt i toppen af en negativ statistik.

I de sager, borgerne indgiver mod kommunen, taber Skive Kommune i to ud af tre af dem.

quoteMan er i hvert fald ikke i stand til at overholde den lovgivning, der gælder i forhold til almindelig sagsbehandling.

John Klausen, professor i socialret, Aalborg Universitet

Familien Poulsen fra Roslev er nogle af dem, der har mærket, at Skive Kommune ikke giver ved dørene, når det gælder sociale ydelser.

- Er du borgeren, så er du taberen. Sådan er det bare, siger Fie Poulsen fra Roslev.

For ni måneder siden kom Storm Poulsen til verden - to måneder for tidligt. Han har astma og refluks. Det betyder, at hans maveindhold løber tilbage op i halsen. Den rette medicin og mad til Storm koster familien 4200 kroner om måneden.

Familien søgte om tilskud fra kommunen, men de fik afslag to gange.

To ud af tre sager er forkerte

Skive Kommune har øjensynligt svært ved at tolke loven korrekt på socialområdet. 

Tallene indtil nu for 2019 viser, at hvis borgerne klager over kommunens behandling, så får de ret i to ud af tre sager.

- Det tyder på, at der er nogle udfordringer i måden, man sagsbehandler på på børnehandicapområdet i Skive Kommune, siger John Klausen, professor i socialret, Aalborg Universitet.

Familien Poulsens sag endte i Ankestyrelsen efter to afslag fra Skive Kommune.
Familien Poulsens sag endte i Ankestyrelsen efter to afslag fra Skive Kommune.
Foto: Trine Markfoged Jensen, TV MIDTVEST

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet er høj på landsplan, men i Skive Kommune er omgørelsesprocenten på 67 procent, og det tyder på problemer i Skive Kommune, mener John Klausen.

- Man er i hvert fald ikke i stand til at overholde den lovgivning, der gælder i forhold til almindelig sagsbehandling, siger han.

Ankestyrelsen afgjorde i første halvdel af 2019 18 klagesager på børnehandicapområdet fra Skive Kommune. I ti af sagerne var der så alvorlige fejl i sagsbehandlingen, at afgørelsen var ugyldig. Derudover var to sager direkte forkerte.

Kommunen skal gøre det bedre

Jan Andersen er formand for Skive Kommunes Børne- og Familieudvalg. Han erkender, at kommunen har et problem.

- Det er klart, at hvis vi har to ud af tre sager, der bliver omgjort i forhold til børnehandicap, så er det for meget. Det er uomtvisteligt, siger han.

Nogle af fejlene grunder måske i den uro, der har været i afdelingen.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har haft nogle udfordringer i vores familieafdeling. Vi har haft stor udskiftning blandt medarbejderne, og vi har haft en økonomi, der har været noget ustyrlig, siger Jan Andersen.

Han siger også, at lovgivning er en fortolkningssag, og derfor kan sagsbehandlere og borgere nogle gange fortolke loven forskelligt.

Fie Poulsen kalder familiens sag for adskillelige måneders tovtrækkeri.

- Vi har mødt en lukket dør. Vi har haft vanskeligt ved at kommunikere med kommunen, siger hun.

quoteVi har mødt en lukket dør. Vi har haft vanskeligt ved at kommunikere med kommunen.

Fie Poulsen, Roslev

Ser man ud over børnehandicapområdet, så ligger Skive også i top på omgørelser i Ankestyrelsen. 
I andet kvartal af 2019 blev 58 procent af sagerne kendt ugyldige, og borgerne fik ret i deres klage. 

- Hvis vi tolker forkert to ud af tre gange, så har en udfordring, der skal løses, for så skal vi være bedre til at tolke loven, siger Jan Andersen, formand for Børne- og Familieudvalget, Skive Kommune.

Kommunen har gennem længere tid haft besøg af Socialstyrelsen, der kigger kommunens arbejde i sømmene, så de kan løfte kvaliteten af sagsbehandlingen.