Sæler jager lystfiskere væk

Flere lystfiskere har droppet Karup Å, efter en flok sæler er svømmet op i åen.

En flok sæler er taget på tur. Væk fra Limfjorden og ind i Karup Å, og her er de så blevet.

De spiser de fisk, som lystfiskerne plejede at få på krogen, og derfor er der ikke så meget ved at fiske i åen længere, og det kan de nu mærke i lystfiskerforeningerne.

Antallet af medlemmer i Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn er faldet.

- Det rammer os økonomisk. Vores dagkortsalg er i år halveret i forhold til sidste år. Det er en indtægt på 50.000 kroner, som vi kommer til at mangle, fortæller formand Helge Jakobsen og tilføjer:

- Men det er jo ikke kun i år, for hvis der ingen fisk er i åen, så mister vi også en masse medlemmer fremadrettet.

Bestanden af sæler i de danske farvande er næsten tidoblet i løbet af de seneste fyrre år.

Her fanger Helge Jakobsen årets første fisk.
Her fanger Helge Jakobsen årets første fisk.
Kasper Riis Kristensen, TV MIDTVEST (foto)

Søger op gennem åen

Sælerne er også det helt store emne på foreningens Facebook-side. Her kan man læse, at flere har besluttet at melde sig ud.

Men for sælerne er der ingen anden udvej end at søge op igennem åen. Det forklarer biolog ved DTU Aqua i Silkeborg Peter Geertz Hansen.

- Fiskebestanden i Limfjorden er ikke særlig fantastisk mere. Og der har sælerne så fundet en god niche, forklarer han.

Lystfiskerne har flere gange bedt om tilladelse til at skyde nogle af sælerne, men fra Naturstyrelsen er svaret nej. Tilladelser kan kun gives til dem, der har fiskeriet som erhverv.

- Det er klart, at den problemstilling der opstår, når sælerne kommer langt op i å-systemet, det er lidt en ny udfordring. Men det er en udfordring, som vi bliver nødt til at tage ind i vores forvaltning af sæler, og som vi selvfølgelig også er indstillet på at finde nogle løsninger på, siger funktionsleder i Miljøstyrelsen, Annette Samuelsen.

Og det er altså ikke kun Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, der oplever tilbagegang - en række andre foreninger langs åen oplever også faldende interesse på grund af sælerne. 

 

Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Natur.