Rekordregnskaber fra lokale banker

Et overskud på 22,1 millioner - sådan lyder resultatet for årets første seks måneder for Salling Bank, der nu skruer op for forventningerne. Frøslev-Mollerup Sparekasse glæder sig også over et flot resultat.

Salling Bank med hovedsæde i Skive har netop offentliggjort det bedste halvårsregnskab i bankens 138-årige historie.

Regnskabet viser et overskud før skat på 22,1 millioner kroner mod 4 millioner i samme periode sidste år. Det flotte resultat får banken til at skrue op for forventningerne til regnskabet for hele året. Banken forventer nu et overskud før skat på over 28 millioner kroner mod tidligere 20 millioner.

Ledelsen betegner i regnskabet resultatet som særdeles tilfredsstillende.

Forklaringerne på det gode resultat er blandt andet øgede rente- og gebyrindtægter, ligesom kursreguleringer også har givet et større overskud. Dertil kommer, Salling Bank har tjent 4,3 millioner på salget af sin andel af Nets.

Salling Bank fusionerede for et par år med Vinderup Bank og er i gang med at lægge flere filialer sammen. Når sammenlægningerne er overstået, vil banken være repræsenteret i Skive, Nykøbing, Viborg og Vinderup.

Glæde på Mors

Den lille Frøslev-Mollerup Sparekasse på Mors kan også glæde sig over et rekordregnskab. Årets første seks måneder gav et overskud på 5,4 millioner kroner mod 2 millioner i samme periode sidste år.

Banken glæder sig over, at antallet af kunder stiger, og at forretningen er stabil, og at der er styr på udgifterne.

- Udviklingen er især tilfredsstillende, fordi den er en følge af sparekassens strategi om at cementere Frøslev-Mollerup Sparekasses position som det seriøse, lokale pengeinstitut - og i øvrigt øens eneste lokale pengeinstitut, siger direktør Frank Bertelsen i en pressemeddelelse.