Regeringen: Radioaktivt affald skal blive på Risø

Regeringen foreslår, at det radioaktive affald skal oplagres på Risø i 30-50 år mere.

010213_Atom.jpg

De seneste år har Folketinget arbejdet på en løsning for det radioaktive affald, der siden 1957 er blevet produceret på Forskningscenter Risø og en række andre danske forskningsanlæg. 

Skive og Struer kommuner har været nævnt som mulige modtagere af affaldet til deponering, men nu foreslår regeringen, at det radioaktive affald skal blive på Risø i op til yderligere 30-50 år.

Imens vil mulighederne for at eksportere det mest radioaktive affald blive undersøgt. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det her er en sag, der kalder på omhu og grundighed. Vi skylder fremtidige generationer, at vi ikke haster noget igennem, men bruger den tid, der skal til, for at nå frem til en sikker, langsigtet løsning. Et dybtliggende slutdepot er den mest sikre løsning på lang sigt. Derfor foreslår vi nu at undersøge den løsning, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i pressemeddelelsen.

Dybtliggende slutdepot som mulig løsning

I foråret blev der lavet en rapport om håndteringen af Danmarks radioaktive affald. Rapporten anbefaler ikke én bestemt løsning, men peger på flere hensyn i udformningen af en langsigtet løsning.

Regeringen foreslår, at Danmark undersøger mulighederne for en løsning lignende den, som store kernekraftnationer som Sverige, Finland og Tyskland har. De arbejder på at lave dybtliggende slutdepoter for atomaffald i ned til 500 meters dybde. Her hjemme har undersøgelser ind til nu dog ikke vist, hvor det er muligt at placere et slutdepot i 500 meters dybde i Danmark.

- Der skal helt nye undersøgelser til, når der skal findes mulige steder til et dybtliggende slutdepot, så de lokaliteter, som de hidtige undersøgelser peger på, er ikke længere aktuelle. En forlænget opbevaringsperiode giver tid til, at vi kan have en grundig politisk proces med inddragelse af kommuner og øvrige interessenter, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Faciliteterne på Risø skal opgraderes bygnings- og sikkerhedsmæssigt og flyttes op i terræn, så det radioaktive affald bliver opbevaret sikkerhedsmæssigt forsvarligt i den forlængede opbevaringsperiode.

Uddannelses- og forskningsministeren indkalder nu Folketingets partier til politisk drøftelse af sagen for at nå til enighed om en ny folketingsbeslutning.