Politikere om gelændersag: Det er for latterligt

Politikerne på Christiansborg giver ikke meget for Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, der betyder at et omstridt gelænder ikke må forblive på en gravhøj på Fur.

Gelænderet her, der sidder fast på trappen op til Furs højeste punkt Bette Jenses Hyw er ikke lovligt, og Skive Kommune skal derfor pille det ned. Den afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet giver de lovgivende politikere ikke meget for. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Foto: Allan Ødegaard, TV MIDTVEST

1 af 2

Politikerne i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg er langt fra tilfredse med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sagen om et omstridt gelænder på Furs højeste punkt. 

Læs også Omstridt gelænder skal væk - men så bygger gelænderbanden bare et nyt

- Jeg synes ganske enkelt, det er for latterligt, siger socialdemokraten Simon Kollerup. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har sagt nej til en ansøgning fra Skive Kommune, som havde søgt om en dispensation, så et ulovligt gelænder på Furs højeste punkt - den fredede gravhøj Bette Jenses Hyw - kunne blive stående. 

Afslaget fra klagenævnet betyder, at Skive Kommune nu skal fjerne gelænderet. Men det giver ingen mening, hvis man spørger politikerne fra Miljø og Fødevareudvalget. 

- Jeg tænker, at den her sag er endnu et eksempel på, at man træder den sunde fornuft under fode. Så vi er nødt til at have kigget på, om vores lovgivning ikke er for rigid, siger Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre. 

Læs også Danielsen om gelænder-sagen: Man tør ikke lade fornuften råde

- Der kører et klagecirkus, hvor der er masser af eksempler på, at sunde og fornuftige løsninger trædes under fode, fortsætter han. 

Pihl Lorentzens kollegaer i udvalget stemmer i;

- Det er en gang sludder uden lige. Man skal kunne tage den her slags hensyn lokalt. I de her krænkelsestider, så er det her jo krænkelse overfor de mennesker, der er gangbesværede, siger Ib Poulsen

Miljø- og Fødevareordfører fro de konservative, Orla Østerby er heller ikke tilfreds med afgørelsen. 

- Det er fuldstændig tåbeligt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan ankenævnet kan sidde og træffe den her slags afgørelser uden at forholde sig til virkeligheden, siger Orla Østerby.

02:40

Et gelænder op til Furs højeste punkt, er genstand for en snart langvarig strid mellem miljømyndigheder og de lokale på Fur.

Luk video

Fortidsminde

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men vil i stedet give et skriftligt svar. Svaret er i skrivende stund endnu ikke redaktionen i hænde.

Fortidsmindet er der jo uanset hvad. Det ændrer et gelænder ikke på. Vi er vist ude i petitesseafdelingen.

Ib Poulsen, Dansk Folkeparti, Medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

I et svar om sagen fra 2014, hvor klagenævnet første gang besluttede, at gelænderet skal fjernes, sagde den daværende ankechef, at hensynet til gravhøjens, Bette Jenses Hyw, status som fortidsminde vejede tungest.  

- Man ønsker at værne om fortidsminder, og at de står på en sådan måde, at man kan forstå deres oprindelige funktion. Og her har nævnet altså vurderet, at gelænderet gør trappekonstruktionen mere synlig og dominerende, og at det er i strid med de naturhistoriske interesser, sagde ankechef Line Theil Elikofer til TV MIDTVEST. 

Men den argumentation køber ingen af politikerne, der står for at lave reglerne.

- Jeg er ganske enkelt ikke enig, siger Orla Østerby. 

- Fortidsmindet er der jo uanset hvad. Det ændrer et gelænder ikke på. Vi er vist ude i petitesseafdelingen. Hvis man skal være rigtig grov, så kan man jo spørge sig selv, om det klagenævn (Miljø og Fødevareklagenævnet red.) overhovedet har sin berettigelse, hvis det er sådan, det arbejder, siger Ib Poulsen. 

- Når man skal afgøre at en trappe er ok, men et gelænder ikke er, så giver det jo ingen meningen. Der skal være sammenhæng i afgørelserne. Hvis trappen er ok, så må gelænderet også være det, siger Simon Kollerup. 

Hvad så nu?

Selv om ingen af politikerne bakker op om afgørelsen, er de ikke helt enig om, hvordan striden skal løses. Socialdemokratiets ordfører Simon Kollerup mener ikke, at reglerne bør laves om. 

Når vi laver lovgivning, så skal vi altid huske at give en dispensationsmulighed, som ikke kan indklages til alverdens instanser.

Kristian Pihl Lorentzen, Venstre, Medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

- Jeg tror reglerne er gode nok. Når man kan give lov til en trappe, kan man også give lov til et gelænder. Jeg vil opfordre parterne til at søge om dispensation igen, og så må Fødevare- og Miljøankenævnet afgøre sagen, så der kan gives dispensation til et gelænder. 

- Lov er lov, og lov skal holdes, siger Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre.

- Men jeg er overbevist om, at det fortidsminde, Bette Jenses Hyw, som er meget vigtigt, det lider ingen last af at der er et gelænder der, som gør at gangbesværede borgere også har en mulighed for at komme op på højen. Tværtimod vil jeg sige, at hvis ikke der er et gelænder risikerer vi, at folk går op et andet sted, og så skader vi faktisk naturen, siger han. 

Læs også Nævn vil fjerne gravhøj-gelænder

- Når vi laver lovgivning, så skal vi altid huske at give en dispensationsmulighed, som ikke kan indklages til alverdens instanser. Her er det de lokale, der bedst ved, hvordan det fungerer, og jeg er overbevist om at kommunalbestyrelsen er også meget optagede af at varetage naturens interesser. Og kulturhistoriens. 

Både Orla Østerby og Ib Poulsen mener, at reglerne skal ses efter, hvis de ikke giver mulighed for en dispensation i sager som gelænder-sagen på Bette Jenses Hyw. 

- Hvis det virkelig ikke kan lade sig gøre at få lov til at sætte et gelænder op, så må vi have kigget på reglerne. siger Ib Poulsen. Orla Østerby vil tage sagen op med Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen på et ordførermøde i morgen tirsdag.