Omdiskuteret sygeplejerskeordning i Skive Kommune blåstemples

Den omstridte sygeplejerskeordning, der har til formål at nedbringe sygefravær, godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I januar 2018 kom Skive Kommune i strid modvind, da de indførte en sygeplejerskeordning, der betød, at personer i aktivering skulle sygemelde sig hos en sygeplejerske, hvis de en dag ikke kunne møde op på arbejde. 

Lektor i socialret på Aalborg Universitet John Klausen meldte dengang ud, at han mente, at ordningen var i strid med loven. 

- Hvis man laver egentlige undersøgelser af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med sygemeldinger, så er det ikke bare på kanten, så er det på den anden side af loven, sagde lektoren dengang til TV MIDTVEST.

Alligevel er ordningen nu blevet godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med ganske få ændringer.

Tidligere skulle personen i aktivering kontakte sygeplejersken ved første sygedag. Nu er reglen kun gældende ved gentagende sygefravær.

Arbejdsmarkedschefen i Skive Kommune, Dorthe Hamrum fortæller, at hvad gentagende fravær er, kommer til at bero på en konkret vurdering ud fra borgerens historik.

Derudover skal den pågældende person nu kun sygemelde sig et sted, og der må ikke være et patient-behandler forhold mellem personen i aktivering og sygeplejersken.

Det betyder, at sygeplejersken eksempelvis ikke må tage temperatur eller måle blodtryk på borgeren.

Sygefraværet er for højt

Grunden til at ordningen i sin tid kom på tale, var fordi, at Skive Kommune vurderede, at sygefraværet i kommunen var for højt.

- Vi har et stort fravær på vores tilbud og i aktivering. Hvis vi skal hjælpe eller understøtte borgerne, så er det vigtigt, at vi får en snak med dem om, hvad årsagerne til fraværet er, siger Dorthe Hamrum, er er arbejdsmarkedschef i Skive Kommune. 

- Intensionen bag, som er at få fat i borgere med højt sygefravær, og hvor det er vigtigt at få talt med dem om, hvorfor de ikke møder op, og på den måde kan komme videre med job eller uddannelse, er der stadig, fortsætter hun. 

Tilbage i december 2017 nedbragte Skive Kommune sygefraværet hos 46 flygtninge fra i alt 124 dage til kun 26 dage ved hjælp af ordningen. 

I den mellemlæggende periode har ordningen været sat på pause, og i denne periode er sygefraværet igen steget.

I november fortalte vi, hvordan sygefraværet i Skive Kommune var på vej op igen, efter sygeplejerskeordningen var blevet sat i bero.