Miljøminister indviede Grynderup Sø

Salling havde i dag besøg af miljøminister Ida Auken (SF). Hun skulle indvie den 75 millioner kroner dyre reetablering af Grynderyp Sø.

Siden 1870 har Grynderup Sø på Salling været tørlagt. I næsten 20 år har der været et ønske om at reetablere søen, og med støtte fra den tidligere regerings såkaldte Miljømilliard, der blev vedtaget i 2006, står søen nu klar til indvielse i dag.

Det var den nye miljøminister, Ida Auken (SF), der i dag indviede den 140 hektar store sø. Det svarer til 280 fodboldbaner.

 - Det er et svimlende højt beløb, men pengene er givet godt ud. Grynderup Sø er alle pengene værd, sagde miljøministeren.

Pris: 75 millioner

Det har ikke været helt billigt at genetablere søen. Hele 75 millioner er prisen løbet op i - en pris, der er givet ud for dels at genskabe søen og for at genskabe miljøet i det 420 hektar store engområde.

Siden søen blev udvandet for mere end 140 år siden, er engene blevet brugt som landbrugsjord. For at holde markerne tørre, har man brugt pumper, men de er nu fjernet og søen er etableret igen henover denne vinter, så vandet nu står en meter over Limfjordens daglige vande.

Foruden Ida Auken holdt også Skives borgmester, Flemming Eskildsen, og Teknik- og miljøudvalgsformand i Skive Kommune, Anders Bøge, taler ved indvielsen.