Kritik af Skives engergi-projekt

Energiekspert kritiserer Skive Kommunes geotermi-projekt.

Kommunens mål er at være CO2-neutrale i 2029, men måden de vil blive det på, arbejder stik imod landets energipolitik, mener energiekspert og konsulent Klaus Illum, tidligere Aalborg Universitet. Det skriver Ingeniørens netavis.

Flytter kun problemet

Klaus Illum mener, at Skive Kommunes ambitiøse og flere hundrede millioner kroner dyre geotermi-projekt måske vil være til gavn for kommunen selv, men for resten er en belastning.

- Regeringen lægger op til en kraftig national CO2-reduktion på 25 procent af det nuværende udslip inden 2020. Hvis vi skal nå dette mål, dur det altså ikke, at kommuner investerer i løsninger, som ikke nedbringer CO2-udledningen på landsplan, men blot flytter udledningen uden for kommunens grænser,« siger han til Ingeniøren.

Nedsætter CO2 med 95 procent

Skive vil bygge et flisfyret varmeværk, der skal suge varmen ud af vandet fra undergrunden og derved fabrikere 85 grader varmt vand til fjernvarmesystemerne i kommunen. Da kommunens naturgasfyrede kraftvarmeværker så skal sættes i bero, vil det sænke Skives CO2 udslip med 95 procent, men ifølge Ingeniøren viser beregninger, at det samlede CO2-udslip i Danmark ikke bliver mindre af den grund. El-produktionen fra de naturgasfyrede kraftvarmeværker vil nemlig i stedet gå over til andre kraftvarmeværker, uden at overskudsvarmen udnyttes.

- Rent bogholderimæssigt kan det godt være, det forsvinder, men det sker ikke rent fysisk, og det er dét, vi skal regne på, hvis det danske energisystem skal hænge fornuftigt sammen, siger energiekspert Klaus Illum.

Skive: Vi udnytter vores muligheder

I Skive Kommune er man bekendt med kritikken fra Klaus Illum, men vil ikke lige nu kommentere sagen.

- Vi vil invitere Klaus Illum til et møde med vores turisme-, erhvervs-, klima- og energiudvalg snarest, hvor vi vil diskutere sagen med ham. Vi har jo ingen intentioner om at modarbejde landets energipolitik; vi har blot udnyttet de muligheder, der lige nu ligger i lovgivningen, siger vicekommunaldirektør i kommunen, Lars Yde til Ingeniøren.

Der er vedtaget en plan for det nye projekt i Skive Kommune til december 2012.