Kommuner ansætter sygeplejerske til flygtninge: Ekspert bifalder

Ekspert i integration kalder det en rigtig god løsning, at Skive Kommune har ansat en sygeplejerske til at nedbringe sygefraværet blandt flygtninge,

Skive Kommune var de første til at gøre det, nu følger Favrskov Kommune trop, mens flere andre kommuner følger nysgerrigt med i projekterne.

I Skive har det nemlig givet rigtig gode resultater, at kommunen har ansat en sygeplejerske til at nedbringe sygefraværet blandt flygtninge. Førhen havde kommunen store problemer med, at flygtningene alt for ofte blev væk fra sprogundervisning eller aktivering, men efter ansættelsen af sygeplejerske, som flygtningen skal melde sig syge hos, er fraværet blandt en gruppe på 46 flygtninge faldet fra 133 dage til 26 dage. 

quoteDet er det desværre nødvendigt, fordi vi ser, at der er et meget, meget stort fravær blandt flygtninge.

Lars Larsen, Partner, LG Insight

Lars Larsen har arbejdet med integration i 15 år og rådgivet kommuner på integrationsområdet, og han bifalder løsningen med en sygeplejerske.

- Det er en rigtig god løsning. Det er vigtigt i forhold til kravene ude på arbejdsmarkedet, men det er også helt grundlæggende vigtigt - for at opnå læring er det jo en forudsætning, at man kommer på tilbuddet. Hvis man har et fravær, der ligger højt, så lærer man ikke noget, og så er der stor risikoen for, at der går rigtig lang tid, inden man kommer ud på arbejdsmarkedet, forklarer Lars Larsen, der er partner i analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight.

Fra sit arbejde genkender han kommunernes problemer med højt sygefravær blandt flygtninge. Derfor kan det være nødvendigt, at kommunerne griber ind med løsninger som Skive Kommune har gjort det.

- Det er det desværre nødvendigt, fordi vi ser, at der er et meget, meget stort fravær blandt flygtninge. Det er både på sprogskoler, men også i andre typer af tilbud. Og så er det vigtigt, at vi meget tidligt får skabt en disciplin, som passer til de regler, der også gælder på et arbejdsmarked om, at man ikke har et stort sygefravær, at man kommer hver eneste dag og til tiden

Han forudser, at der fremover vil være endnu flere kommuner, der gør Skive kunsten efter. Ikast-Brande, Herning og Viborg Kommuner har da også allerede henvendt sig til Skive for at høre om ordningen.

- Heldigivs er det sådan på integrationsområdet og kommunerne imellem, at når der er gode kommuner, som finder nogle løsninger, som viser sig at have gode resultater, så smitter det meget hurtigt blandt de øvrige kommuner, slutter Lars Larsen. 


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Erhverv.