Kommune køber slagterigrund i Skive

Danish Crown og Skive kommune er blevet enige om et køb af slagterigrunden i byen. Købet skal endeligt godkendes af byråd.

Det er i år 10 år siden slagteriet i Skive brændte. I dag blev der så lavet en aftale mellem kommune og slagteri om køb af grunden.

quoteNu mangler vi så bare, at nogle kreative personer træder i karakter og kommer med forslag til områdets udnyttelse

Niels Trærup, formand, Spar Vest Fonden

- Det er glædeligt, at det nu ser ud til, at vi kan få en aftale på plads omkring slagterigrunden. Vi mangler enkelte detaljer omkring fjernelse af forurening og ligeledes en afklaring om salg af en del af grunden til en privat investor, udtaler fungerende borgmester, Preben Andersen (DF) i en pressemeddelelse.

- Men i det store og hele er vi enige, og jeg har en forventning om, at vi også får det sidste på plads, udtaler borgmesteren. 

Efter planen køber kommunen dele af slagterigrunden for 12 millioner kroner. Danish Crown forhandler med en privat investor om køb af resten.

I juni var det tiårsdagen for den store brand i slagteriet i Skive

Går den private del af handlen i vasken vil kommunen også købe den del. Prisen bliver så i stedet 15 millioner kroner plus moms.

Aftalen betyder at Danish Crown skal oprense den forurening, der stammer fra den gang, der var slagteri på grunden. Slagterigiganten har også forpligtet sig til at fjerne de bygninger kommunen ønsker at få fjernet.

Fond skyder millioner i grunden

Den pris kommunen er villige til at betale for slagterigrunden stemmer ikke helt overens med den pris Danish Crown forlanger for grunden. 

De resterende 4-6 millioner har Spar Vest Fonden besluttet at betale. Det sker i følge fonden "for at få sat gang i udviklingen i byen", som der står i en pressemeddelelse fra Skive Kommune.

- Nu mangler vi så bare, at nogle kreative personer træder i karakter og kommer med forslag til områdets udnyttelse til glæde for hele byen og egnen, siger Niels Trærup, formand for bestyrelsen i Spar Vest Fonden.  

Købet af slagterigrunden ventes endeligt godkendt på byrådsmødet 31. oktober.