Henrik passer fasaner på Eskjær Gods: - Jeg synes, det er dejligt

Fasaner spiller en stor rolle på Eskjær Gods. Henrik Nørlund Jensen fodrer og passer dem.

Henrik Nørlund Jensen er 23 år, nyansat skytte på Eskjær Gods i Salling og så passer han fasaner.

- Jeg synes, det er dejligt, siger han om sit arbejde.

Med til jobbet hører at passe fasanopdræt. De nye udsætninger af fasankyllinger skal passes og fodres mindst tre gange om dagen.

Henrik Nørlund Jensen fodrer fasankyllinger.
Henrik Nørlund Jensen fodrer fasankyllinger.
Foto: TV MIDTVEST

Regler skal overholdes

Organiseret fasanopdræt har været brugt i Danmark siden 1870’erne. I dag kræver Skov- og Naturstyrelsen, at landmanden laver biotoper på sine arealer for at få lov til at sætte fasaner ud.

Det har Birger Schütte på Eskjær Gods gjort, og han har i år lov at udsætte 3500 fasankyllinger.

- Det er sådan en bodsgang, man må gøre for at få lov, og det er en rigtig god ide, siger han.

Fasankyllingerne skal i første omgang lære at kende deres fodermester og hans fløjt.  Så skal de lære at flyve op i træerne om natten, så de ikke bliver spist af ræven, og de skal til sidst lære at flyve højt.

Fasaner på Eskjær Gods i Salling
Fasaner på Eskjær Gods i Salling
Foto: TV MIDTVEST

Eksamen venter

Henrik Nørlund Jensen ser til ni udsætningssteder tre gange om dagen. Han kører rundt i sin lille firhjulstrækker, og samtidig går han mellem 40.000 og 50.000 skridt om dagen. Arbejdsdagen starter klokken 4 om morgenen og slutter klokken 22 om aftenen.

- Når jeg passer dem rigtig, skal jeg til eksamen om efteråret.  Det er det, der er bagtanken med det hele, siger Henrik Nørlund Jensen.

Henrik taler om jagten til oktober. Til den tid er fasankyllingerne 18 uger gamle og udvoksede. Og det er ingen hemmelighed, at nogen af dem bliver spist af rovfugle, nogen bliver spist af ræven og andre ender i stegegryden hos en jæger, når der er jagt på Eskjær Gods.

Birger Schütte fortæller, at til den tid er fasanerne på jordene på hele godset, og de er blevet stærke flyvere.  På den måde høster den unge skytte æren for sit arbejde med fasanerne.

Henrik Nørholm Jensen skal da også selv med på jagt, og det glæder han sig til.

- Jeg ved de har haft et godt liv her, så det har jeg det fint med.

Henrik Nørlund Jensen passer fasaner på Eskjær Gods.