Frygter for læreruddannelse i Vestjylland

Lavt optag på læreruddannelser bekymrer bestyrelsen for VIA University College.

I år er halvt så mange blevet optaget på læreruddannelserne i Nørre Nissum og Skive som sidste år. VIA University College's bestyrelse frygter, at det kan få alvorlige konsekvenser for de to lærerseminarier i fremtiden. - Hvis tallene fortsætter, er det problematisk overhovedet at se en læreruddannelse i Vestjylland. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvilke konsekvenser det kan give. I løbet af nogle år kan der komme en katastrofal mangel på lærere i hele Midt- og Vestjylland, siger Jørn Nørby, næstformand i bestyrelsen for VIA University College. I Nørre Nissum er antallet af optagede lærerstuderende faldet fra 75 sidste år til 39 i år. Samme problem gør sig gældende i Skive. Her vil 41 læse til lærer i år mod 78 sidste år. VIA formoder, at lærerkonflikten, ændringer i uddannelsen og skærpede adgangskrav er i skyld i det rekordlave antal ansøgere og optagne i år. Bestyrelsen forventer, at flere end i år vil søge om at blive lærer næste år.