Fra bollerum til økoboller: Moderne bofællesskaber hitter

Moderne bofællesskaber lokker med en mere enkel hverdag og et tæt naboskab, og det er populært. Det mærker de hos to bofællesskaber i Skive.

For et halvt år siden flyttede Vibeke Lindwald Nielsen med sin mand og to børn ind i bofællesskabet Asgård ved Skive. Familien tog beslutningen efter at have boet i et parcelhuskvarter i Vridsted i 17 år, hvor dagligdagens vedligehold kostede for mange kræfter.  

quoteDet handler ikke om bollerum. Det handler mere om økoboller, kan man sige.

Marie Stender, forsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

- Vi vil gerne have at omgivelserne er pæne, og det er velholdt. Og jeg kunne bare mærke, at den samme energi havde jeg bare ikke til at lægge i det længere, siger hun.

I 70'ernes kollektiver var et bofællesskab lig med oprør, fri hash og måske et bollerum. Det har ændret sig meget siden dengang og flere og flere har ligesom Vibeke Lindwald Nielsen de seneste år fået øjnene op for den anderledes boform anno 2018. 

I Asgård er der 20 andelsboliger, og der er lige nu venteliste for at komme til at bo der. Her har hver familie deres eget hus eller lejlighed, og så er man fælles om for eksempel en madordning, en køkkenhave, en bil og fælles om hverdagens praktiske gøremål.  

- Der er nogle ting, som bliver lettere i dagligdagen, og jeg skal ikke kunne det hele selv. Nu har vi fællesmad to gange om ugen, men der er også andre ting som vedligehold af boligen, hvor vi byder ind med, hvad vi kan, siger hun.

Hvad er et bofællesskab?

Forsker: Ikke bollerum - men økoboller

Ifølge Marie Stender, der er forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet, er motivationen for nutidens bofællesskaber nærmere praktisk. Modsat tidligere tiders ideologisk drevne oprør mod kernefamilien.

- Det handler ikke om bollerum. Det handler mere om økoboller, kan man sige. Det er mere det her med, hvordan kan man lette de praktiske ting med at købe ind og lave mad og også om at have legekammerater til børnene lige i nærheden. Det handler om de praktiske fordele og selvfølgelig også det sociale fællesskab, fastslår hun. 

Forskerne har besøgt over 20 forskellige bofællesskaber, og størstedelen af dem oplever også en stigende interesse og ventelister. 

Ingen klar statistik, men tendens er tydelig

Der findes ingen klare tal for, hvor mange der i dag har valgt at bo i et bofællesskab, og om antallet reelt er stigende. Men hos et andet bofællesskab i Skive, Thorshammer, mærker de ligesom nabofællesskabet Asgård en tydelig tendens og har også en venteliste.

- De seneste to år har der været en klar stigende interesse og efterspørgsel på boliger her. Det er folk, der ringer og beder om at komme på besøg og få en rundvisning. Fordi folk er meget usikre på, hvad det i grunden er for en boform, siger Ole Johannesen, der var med til at grundlægge Thorshammer i firserne.  

De nyeste tal i Danmarks Statistik fortæller kun, hvor mange som flytter sammen under samme tag, og her er tendensen tydelig. Antallet af husstande med mere end en familie er steget med 44 procent de seneste ti år. I statistikken indgår de moderne bofællesskaber dog ikke, for her har familierne fortsat hver deres egen adresse.

Det, de moderne bofællesskaber lokker med, er en mere enkel hverdag og et tæt naboskab. 

Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Livsstil.