Fandt spand med levende maddiker hos ulovlig slagter

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere til at kassere kød fra hjemmeslagter på Skive-egnen.

En spand med levende maddiker og biller var blandt de stærkt uhygiejniske fund, som Fødevarestyrelsens Rejsehold har gjort hos en ulovlig og uindregistreret hjemmeslagter på Lundøvej 64 i Højslev ved Skive.

Fødevarestyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at ejendommens ejer har produceret og solgt fødevarer fra adressen. Styrelsen opfordrer forbrugere, der har købt varerne, til at kassere dem eller levere dem tilbage, da de kan være sundhedsskadelige.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at rejseholdets ansatte ved siden af spanden med maddiker og biller fandt spande med svinelever og hjerter i forrådnelse, to rådne svinekamme og et skærebord der var sølet ind i gammelt blod.

Lokalet havde ikke den lovpligtige skadedyrssikring, og der var fri adgang for rotter fra afløbet. 

Rejseholdet fandt også en grill, der kan bruges til helstegning af grise. Her lå der stadig ben- og kødrester fra weekendens produktion.

Ejeren kunne ikke fremvise den lovpligtige dokumentation for, hvor varerne stammede fra.

Det er endnu ikke lykkedes TV MIDTVEST at få en kommentar fra beboeren på adressen.