Færre geotermi-udgifter til forbrugerne

Energitilsynet fastslår nu, at flere udgifter til det 165 millioner kroner dyre geotermi-projekt i Kvols ikke kan lægges på varmeprisen.

En ubestemt andel af de 165 millioner kroner som gik til geotermi-projektet i Kvols ved Viborg kan ikke pålægges forbrugerne, fordi de gik til produktion og ikke til efterforskningsformål. Det fastslår Energitilsynet i en afgørelse.

Det drejer sig om omkostningerne til to af de i alt fem boringer samt til planlægning og arbejde ved overflade- og transmissions-anlæggene.

Hvor mange penge, det drejer sig om, tager Energitilsynet ikke stilling til i sin længe ventede afgørelse. Det spørgsmål skal senere behandles.

- Det glæder os, at Energitilsynet nu har udvidet andelen af de udgifter, der ikke kan væltes over på forbrugerne. Vi har hele tiden sagt, at et meget større beløb blev brugt med henblik på produktion, siger formanden for Komiteen af kritiske Fjernvarmebrugere Ole Jespersen.

Foreløbig er det godt otte millioner – et beløb, Energi Viborg selv har gjort op - af de i alt 165 millioner kr., som geotermiprojektet kostede, der ikke må opkræves over varmeprisen.

Afgørelsen er kommet, fordi Energi Viborg vil opkræve alle 165 millioner hos forbrugerne og nægter at rette sig efter den tilkendegivelse, som Energitilsynet kom med for over et år siden. Den nye afgørelse kan i modsætning til tilkendegivelsen ankes til Energiankenævnet.

- Først når anken er afgjort, kan det endelige beløb fastlægges, og vi håber, at vi fortsat vil blive hørt. For vi er sikre på, at rigtig mange penge ikke gik til efterforskning, siger Ole Jespersen.

I mellemtiden er forbrugerne begyndt at betale. Det beløb, der må opkræves, bliver under alle omstændigheder så stort, at det vil vare mange år at afvikle det, så Energitilsynet har ingen indvendinger imod, at betalingen allerede er i gang.


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Politik.