Dårlig jord skal fjernes fra landbruget: - Det er en skam

Et nyt punkt i næste års finanslov kaldet 'udtagning af landbrugsjord' kan komme til at berøre mange landmænd i Midt- og Vestjylland.

Det danske landbrug kommer til at skrumpe i de kommende år.

For i den nye finanslov har regeringen over de næste 10 år afsat to milliarder kroner til at tage dårlig landbrugsjord ud af drift.

Det gælder især lavtliggende marker med et højt indhold af kulstof. Landmænd vil nu kunne få penge for give slip på jorden, og det rammer en række kommuner her i landsdelen.

Kommuner med særligt dårlig landbrugsjord

En af dem er i Skive, og her vil landmand Jesper Gosvig gerne sælge noget af sin jord, hvis han får den rette kompensation. Også selvom det kommer til at ske med modsatrettede følelser.

- Jeg synes, det er en skam, at vi skærer ned på vores landbrugsjord, for Danmark er et landbrugsland. Vi prøver på at indordne os under de forudsætninger, vi får udstukket.

- Jorden er ikke god til korn, for den kan ikke bære vores maskiner nu om dage. Det er ikke så attraktivt for os at have sådan noget jord, når vi har svine- og kyllingeproduktion, siger Jesper Gosvig.

Minister: Ordningen giver god mening

Det er jord af den slags, Jesper Gosvig ligger inde med, der nu skal afsættes to milliarder kroner til at opkøbe.

En ordning, der ligger i tråd med den grønne omstilling, forklarer fødevareminister, Mogens Jensen (S).

- Det giver god mening at tage den her dårlige landbrugsjord ud og lægge natur eller vådområder, som bidrager til at mindske CO2-udslippet.

- Der skal landbruget bidrage i de kommende år, siger Mogens Jensen.

Landbruget bakker planen op, selvom det betyder, at Danmark, målt på dyrkede hektar, bliver et mindre landbrugsland.

- Det vil typisk dreje sig om arealer, der ikke har den helt store dyrkningsværdi, men omvendt har vi også den holdning, at vi skal værne om den gode landbrugsjord i Danmark. Vi lever jo altså i en verden, hvor der skal produceres mere og mere mad, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Det er frivilligt, om landmændene vil af med deres jord.

 

Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Erhverv.