Atomaffald: Borgmestre på ministerbesøg

Der arbejdes både på slutdepot og mellemdepot-løsning. Det var svaret fra sundhedsministeren til kommunerne, som er i spil til atomaffaldet fra Risø.

Sundhedsminister, Nick Hækkerup, tog i dag imod borgmestrene fra de seks kommuner, som er involveret i placeringen af det omstridte atomaffald fra Risø.

Her fra landsdelen var Borgmester Mads Jakobsen (V) fra Struer og Peder Chr. Kirkegaard (V) fra Skive på Christiansborg for at tale deres sag.

- Det var et rigtig positivt møde. Vi fik lejlighed til at præsentere vores bekymring om et slutdeponi og dets placering, fortæller borgmester Mads Jakobsen fra Struer.

- Jeg tror det lykkedes os, at få sendt et klart budskab til ministeren om, at vi ønsker en mellemlager løsning, desværre kunne ministeren samtidig fortælle, at det nok ikke bliver aktuelt med en eksport af affaldet, fortæller Borgmester i Skive, Peder Chr. Kirkegaard (V).Løsning lader vente på sig

Diskussionen om atomaffald begyndte i 2003. Folketinget besluttede, at undersøge muligheden for et slutdepot i Danmark. Der er tale om et underjordisk lager. Det skal indeholde omkring 5.000 ton affald.

Lige nu er der to løsningsmodeller i spil. Den ene går ud på, at atomaffaldet ender i et slutdepot. Her i landsdelen er der udpeget tre mulige placeringer til et slutdepot for radioaktivt affald fra Risø. Det er i Thise, vest for Skive by og på Thyholm.

Mellemlager i spil

Kommunerne kæmper dog for en midlertidig løsning. Et såkaldt mellemlager, der skal opbevare affaldet over jorden. Indtil videre har det været sparsomt med information om en mellemdepot-løsning, men det ændrede sig idag.

- Det vi fik at vide det er, at man arbejder på en mellemdeponi-løsning. Vi er blevet stillet i udsigt, at der sku være noget afklaring på det sidst på året i år, fortæller Mads Jakobsen.

Det er ny information for kommunerne, og derfor vil de nu arbejde på at få mere vide.

- Vi har bedt ministeren om at udarbejde et notat, der fortæller mere om, hvor langt man præcist er med arbejdet på en mellem-depot løsning, siger Mads Jakobsen og fortsætter:

- Vi har fremført det synspunkt, at vi gerne vil have internationale eksperter til at se på hele sagen, så de kan hjælpe os med at træffe den rigtige beslutning, siger Mads Jakobsen.

Kommunerne der var på besøg var: Roskilde, Skive, Kerteminde, Lolland, Bornholm og Struer.