815 borgere protesterer mod vindmøller

I nogle midt- og vestjyske kommuner har de sagt stop for nye projekter, fordi det er usikkert, om vindmøllerne udgør en sundhedsfare. Men i Skive går kommunen den modsatte vej til stor utilfredshed for hundredevis af borgere.

Der er stor forskel på vindmølle-politikken i de midt- og vestjyske kommuner. Mens flere venter på undersøgelser af sundhedsfaren fra lavfrekvent støj, er en ny vindmøllepark på tale i Breum i Salling.

Det fik i dag en gruppe borgere til at aflevere 815 underskrifter til Skives borgmester.

- Folk de er virkelig bekymrede for, hvad det gør ved området at få sådan en stor nabo der inde ved siden af, siger Kirsten Kjær fra Breum.

Sammen med hendes naboer, protesterer hun mod planerne om at rejse otte store vindmøller tæt på Breum.

Viborg og Silkeborg afventer

Protestgruppen håber, at Skive vil gøre ligesom Viborg og Silkeborg. De to kommuner har sat flere store vindmølleprojekter i bero. Det har de gjort, fordi der er usikkerhed om, hvorvidt den lavfrekvente støj fra møllerne er farlig for naboerne.

- Der var eksperter, der sagde, at det ikke havde noget at sige. Der var andre der sagde, at det havde meget at sige. Vi er lægmænd. Vi er i den situation at vi var nødt til at lade tvivlen komme borgerne til gode, siger Viborgs borgmester, Torsten Nielsen, fra Konservative.

Skives borgmester siger, at protesterne gør indtryk.

-Nu kører vi en politisk proces omkring det her og så kommer det her så til at indgå i drøftelserne fremadrettet, forklarer Peder Christian Kirkegaard fra Venstre.

Der er i alt udlagt 15 mulige placeringer til vindmøller i Skive Kommune. Teknik og miljøudvalget kommer i starten af november med en indstilling om, hvilke muligheder der skal arbejdes videre med.