Vejdirektoratet mindsker vejstøjen ved Silkeborg

Borgere og naboer til Silkeborgmotorvejen har været plaget af støj fra vejen, men nu mindsker Vejdirektoratet larmen.

Silkeborgmotorvejen er åben til stor glæde for trafikanterne, men mange borgere og naboer til vejen i Silkeborg og omegn har givet udtryk for, at den larmer.   

En af årsagerne til støjen fra Silkeborgmotorvejen er de profilerede kantlinjer, i folkemunde kaldet rumleriller, som alle motorveje bliver udstyret med, når de ikke ligger tæt på byer.

I efteråret 2016 henvendte naboerne sig til Vejdirektoratet med et ønske om at få de profilerede kantlinjer ud mod nødsporet på motorvejen ud for Hvinningdal og Buskelund vest for Silkeborg ændret til plane linjer. 

Og nu kommer Vejdirektoratet altså de støjplagede borgere i møde. 

- Vi har undersøgt sagen meget nøje. Vi har holdt ønskerne om mindre larm fra vejen op imod de profilerede kantlinjers funktion, nemlig at skabe trafiksikkerhed på motorvejen. Vi er kommet frem til, at præcis på dette sted kan vi godt forsvare at have plane linjer ud mod nødsporet, siger Mike Boesen, projektleder i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet vil nu forlænge strækningen med de plane kantlinjer ud mod nødsporet på en strækning af 2,3 kilometer vest for Silkeborg.

De profilerede kantlinjer har den funktion, at de larmer, når en bil kører på dem. På den måde vil billister på afveje blive advaret. Det er svært at sige præcist, hvor meget mindre en plan linje vil larme, men forskellen forventes bestemt at blive mærkbar.

Mindre støj, mindre sikkerhed

Selvom kantlinjerne nu bliver plane, så er det ikke ensbetydende med, at trafiksikkerheden bliver forringet.

- Vi har kun taget denne beslutning, da vores analyse viste, at vi kun giver minimalt køb på trafiksikkerheden samtidig med, at en væsentlig kilde til støj forsvinder for borgerne i Hvinningdal og Buskelund. Strækningen ved Hvinningdal og Buskelund er næsten helt lige, og der er ingen tilslutningsanlæg. Derfor kan det forsvares trafiksikkerhedsmæssigt, men det er klart, det har været en svær afvejning af modsatrettede hensyn, siger han.

De profilerede kantlinjer bliver mere præcist skiftet på strækningen ca. 200 meter nordøst for Nørhedevejs skæring med motorvejen og hen til Jordkærvejs skæring med motorvejen.

Vejdirektoratet forventer, at arbejdet vil foregå i august måned. Mens arbejdet udføres, vil der være nedsat hastighed forbi arbejdsområdet.

På en 2,3 kilometer lang strækning på Silkeborgmotorvejen vil Vejdirektoratet udskifte de profilerede kantlinjer ud mod nødsporet med plane linjer.
På en 2,3 kilometer lang strækning på Silkeborgmotorvejen vil Vejdirektoratet udskifte de profilerede kantlinjer ud mod nødsporet med plane linjer.
Foto: Vejdirektoratet

Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Trafik.