Vejdirektorat erkender støjproblemer

Nye tiltag skal dæmpe støjen fra Silkeborgmotorvejen

Silkeborgmotorvejen skærer direkte igennem byen. Støj og larm er et problem for beboere tæt på motorvejen. Nu erkender Vejdirektoratet på baggrund af nye målinger, at der skal gøres noget for at dæmpe støjen fra vejen. 

- I Vejdirektoratet tager vi spørgsmålet om støj fra motorveje meget alvorligt, da vi ved, hvor meget støj påvirker borgernes liv og hverdag, siger anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Og når vi laver nye støjberegninger, der viser, at støjbelastningen fra Silkeborgmotorvejen er større end forventet, så er det klart, at vi reagerer på de resultater.

Mere støj end forventet

Vejen er blevet en succes i den forstan, at langt flere biler end forventet dagligt kører på vejen. Ifølge Vejdirektoratet er der mellem 17.000 – 26.000 trafikanter dagligt på den østlige del af strækningen.  

Vejdirektoratet har fået udarbejdet nye støjberegninger, der viser, at støjbelastningen på enkelte dele af motorvejen er noget større end forventet, skriver direktoratet i en pressemeddelelse. 

Støjsikringen giver ikke den effekt, som naboerne til vejen kan forvente. Derfor vil Vejdirektoratet nu sætte gang i tre forskellige tiltag. 

Der skal opsættes støjabsorbenter på en del af spunsen og ændre støjskærme på en ca. 370 m lang strækning øst for spunsen.  

Der skal ændres på støjskærme i området ved Sensommervej og opsætte yderligere støjskærm.  

Derudover vil  vurdere om der er grundlag for yderligere tilskud til facadeisolering, skriver Vejdirektoratet.