Ulækkert spildevand ender direkte i regnvands-sø

Hvert år løber spildevand ud i søer og vandløb. Det skyldes for eksempel fejlslutninger i kloakker.

Lige nu løber spildevand ud i landmand Mads Niær Kristensens sø i Grauballe ved Silkeborg. Det skyldes, at der sket en fejlslutning i kloakken, hvilket betyder, at når der bliver trukket ud i toilettet, så ender vandet i søen, der skulle indeholde regnvand.

Særligt på vindstille og tørre dage er det tydeligt at se på søen, at der kommer toiletvand ud i den. Det flyder nemlig rundt på den.

- Det er jo de ting, der kommer i toilettet, så det jo alt fra toiletpapir til bind og kondomer, fortæller Mads Niær Kristensen. 

Problemet betyder, at når der kommer massive regnskyl, kan søen løbe over, og så ender vandet i naturen omkring og i Gudenåen.

- Det er jeg møg træt af. Jeg ved ikke, om det er hele byens spildevand, men der spildevand i min sø, og det synes jeg, at Silkeborg Kommune bør gøre noget ved.

Sker op mod 25 gange om året

Alene i Silkeborg Kommune er der 100 kloaksager om året, og op til 25 af dem handler om spildevand, der havner i naturen. Når der sker fejl, så kan det være rigtig svært for kommunen at finde ud af præcist, hvor fejlen er.

- Der kan måske være op til 200 hustande koblet på det kloaknet, så det er ikke helt lige til at finde det nøjagtige sted, siger Natur- og Miljøchef i Silkeborg Kommune, Morten Horsfelt Jespersen. 

Når der sker fejl, afgør omgivelserne, hvor alvorligt det er for naturen.

- Hvis man har et regnvandsbassin, der udleder til et sårbart lille vandløb, så kan det godt være et miljømæssigt problem, siger Morten Horsfelt Jespersen.

Et regnvandsbassin kan også føre ud til et robust vådområde, der er sat i verden for at opsamle spildevand, og så er miljøbelastningen ikke så stor.

- Så er det mere det hygiejniske problem, vi skal tænke på. Det er jo ikke så rart at tænke på, at det er menneskeafføring, der kommer ud der.

Landmand: Debatten er forfejlet

Mads Niær Kristensen er svineproducent, og han er rigtig ked af, at debatten altid handler om, hvor meget landmændene skader miljøet i stedet for at fokusere på de andre fejl. 

- Det er rigtig ærgerligt, at man fokuserer på, hvor meget mere landbruget måske udleder, når kommunen ikke har styr på deres egne sager, siger han.

Men det her i din sø er jo en fejl, mens det, som du udleder mere, er bevidst. Kan du forstå, at der kan være forskel der?

-Ja, det kan jeg godt, men det her er jo ikke det eneste sted, hvor der sker en fejlkobling.

Spildevand betyder mindre end landbrug i søer og åer

Når der bliver gødet mere og når der kommer mere spildevand i vandløb, så betyder det også, at der kommer mere fosfor ud. Konkret betyder fosfor, at vandløb og søer kan få flere alger. Det kan være svært at opgøre helt præcist, hvor meget fosfor der kommer fra landbrug, og hvor meget der kommer fra spildevand. 

Men helt generelt, så fylder landbruget mere, når vi snakker om fosfor i vandløb og søer.

- Cirka en fjerdedel af det fosfor, der udledes til vandløbene, kommer fra spildevand. Resten kommer fra det åbne land, og to tredjedele af det åbne land er sådan cirka dyrket. Så derfor er fosfortabet fra landbrugsarealerne også interessant, når vi snakker fosfor, siger biolog Jørgen Windolf fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. 

 


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Natur.